Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/884
Title: Particularitățile finanțării învățământului public în Republica Moldova
Authors: Manole, Tatiana
Bîrcă, Iulita
Keywords: învățământul public
finanțare
cost standard
cheltuieli bugetare
Republica Moldova
domeniu științific
public education
financing
standard cost
budgetary expenditure
Republic of Moldova
scientific field
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MANOLE, Tatiana, BÎRCĂ, Iulita. Particularitățile finanțării învățământului public în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. II, pp. 40-44. ISBN 978-9975-3305-7-2.
Abstract: În această lucrare este cercetat mecanismul de finanțare a învățământului public în baza de cost standard per elev/student. Deși contingentul de elevi/studenți este în scădere, alocațiile bugetare pentru învățământ cresc. Totodată, menționăm ca Guvernul Republicii Moldova face o trecere revoluționară privind finanțarea învățământului superior în funcție de complexitatea programelor de studii, îndepărtându-se, considerăm noi, de la principiul „egalitarismului” sovietic.
This article investigates the mechanism of public education financing based on standard cost per pupil/student. Although the number of pupil /student is declining, the budgetary allocations for education are increasing. We mention that the Government of the Republic of Moldova is making a revolutionary transition, regarding the financing of higher education, depending on the complexity of the study programs, moving away from the principle of Soviet „egalitarianism”.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 44(6 titl.). JEL Classification: H52, H75, I21, I28.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/884
ISBN: 978-9975-3305-7-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Particularitatile_finantarii_invatamantului_public_in_Republica_Moldova.pdf423.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.