Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/504
Title: Aspectele reglementării juridice în sectorul bancar: experiența internațională
Authors: Colesnicova, Tatiana
Keywords: sector bancar
instrument financiar
reforme
banking sector
international experience
financial instruments
reforms
reglementare juridică
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana (2016). Aspectele reglementării juridice în sectorul bancar: experiența internațională. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2016, nr. 1, pp. 42-46. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: În lucrarea dată este analizată experiența internațională în reglementarea juridică a sectorului bancar. Actualitatea acestei teme de cercetare reiese din realitatea cu care se confruntă întregul sistem financiar-bancar mondial. Scopul lucrării constă în cercetarea situației în sectorul financiar-bancar mondial în baza analizei reglementării juridice a acestui sector. În procesul de elaborare a prezentei lucrări au fost utilizate următoarele metode: analiza comparativă, analiza juridică, sinteza, analiza logică. Sunt prezentate rezultatele celor mai importante iniţiative globale pentru o reglementare mai eficientă a sistemului financiar-bancar mondial: înăsprirea prevederilor Directivei Uniunii Europene „privind piețele instrumentelor financiare” (МiFIDDirective), Legea Dodd-Frank pentru reforma Wall-Street și Legea privind Protecția Consumatorilor, Cerinţele faţă de nivelul de capital potrivit Acordului Basel III și Legea americană privind disciplina fiscală cu privire la proprietarii de conturi din străinătate (FATCA).
The international experience in financial-banking sector regulation is analyzed in the paper. The actuality of this research topic proceeded from the reality facing the entire global financial-banking system. The purpose of this work is to research the situation on the global banking sector based on the analysis of legal regulation. In the process of developing this work were used the following methods: comparative analysis, legal analysis, synthesis, logical analysis. The results of the most important global initiatives to regulate more effectively the global financial-banking system are presented, such as: The Markets in Financial Instruments Directive (МiFIDDirective), The Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Regulatory Capital Reform under Basel III and The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 45-46 (11 titl.). JEL Classification: G0, G00, G01, G1, G15. CZU: 347.734:336.71(100).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/910-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vii-anr-1-2016.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/504
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aspectele_reglementarii_juridice_in_sectorul_bancar_experienta_internationala.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.