Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/222
Title: Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova: probleme şi soluţii.
Authors: Stratan, Alexandru
Keywords: inovaţii
ştiinţă
Republica Moldova
Issue Date: 2013
Publisher: AGEPI
Citation: STRATAN, Alexandru (2013). Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova: probleme şi soluţii. In: Intellectus. 2013, nr. 4, pp. 70-75. ISSN 1810-7079.
Abstract: Inovaţiile, cu potenţialul lor puternic de transformare, au intrat în toate sferele societăţii noastre – ştiinţă, educaţie,producţie, au dat viaţă unor tehnici speciale şi sisteme tehnologice care obligă societatea să reevalueze activ fenomene bine cunoscute şi să se perfecţioneze. O astfel de promovare şi perfecţionare dinamică se reflectă în documentele conceptual şi strategice ale dezvoltării societăţii noastre. În ceea ce priveşte ştiinţa, viziunea strategică de reformare a sistemului de cercetare şi inovare este bine reflectată în Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoaşteriiInovaţiile, cu potenţialul lor puternic de transformare, au intrat în toate sferele societăţii noastre – ştiinţă, educaţie,producţie, au dat viaţă unor tehnici speciale şi sisteme tehnologice care obligă societatea să reevalueze activ fenomene bine cunoscute şi să se perfecţioneze. O astfel de promovare şi perfecţionare dinamică se reflectă în documentele conceptual şi strategice ale dezvoltării societăţii noastre. În ceea ce priveşte ştiinţa, viziunea strategică de reformare a sistemului de cercetare şi inovare este bine reflectată în Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoaşterii
Innovations, with their strong transformation potential, penetrated into all spheres of our society - science, education, production -, gave birth to special techniques and technological systems that make the society to actively reassess well-known phenomena and to perfect itself. Such a dynamic promotion and improvement is reflected in the conceptual and strategic documents of the development of our society. Regarding science, strategic vision to reform the research and innovation system is well reflected in the Research and Innovation Development Strategy 2020: Moldova of Knowledge.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 75(5 titl.). CZU: 001.895:338(478)
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/222
ISSN: 1810-7079
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.