Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/222
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStratan, Alexandru-
dc.date.accessioned2017-06-12T13:54:59Z-
dc.date.available2017-06-12T13:54:59Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationSTRATAN, Alexandru (2013). Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova: probleme şi soluţii. In: Intellectus. 2013, nr. 4, pp. 70-75. ISSN 1810-7079.en_EN
dc.identifier.issn1810-7079-
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/222-
dc.descriptionAbstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 75(5 titl.). CZU: 001.895:338(478)en_EN
dc.description.abstractInovaţiile, cu potenţialul lor puternic de transformare, au intrat în toate sferele societăţii noastre – ştiinţă, educaţie,producţie, au dat viaţă unor tehnici speciale şi sisteme tehnologice care obligă societatea să reevalueze activ fenomene bine cunoscute şi să se perfecţioneze. O astfel de promovare şi perfecţionare dinamică se reflectă în documentele conceptual şi strategice ale dezvoltării societăţii noastre. În ceea ce priveşte ştiinţa, viziunea strategică de reformare a sistemului de cercetare şi inovare este bine reflectată în Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoaşteriiInovaţiile, cu potenţialul lor puternic de transformare, au intrat în toate sferele societăţii noastre – ştiinţă, educaţie,producţie, au dat viaţă unor tehnici speciale şi sisteme tehnologice care obligă societatea să reevalueze activ fenomene bine cunoscute şi să se perfecţioneze. O astfel de promovare şi perfecţionare dinamică se reflectă în documentele conceptual şi strategice ale dezvoltării societăţii noastre. În ceea ce priveşte ştiinţa, viziunea strategică de reformare a sistemului de cercetare şi inovare este bine reflectată în Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoaşteriien_EN
dc.description.abstractInnovations, with their strong transformation potential, penetrated into all spheres of our society - science, education, production -, gave birth to special techniques and technological systems that make the society to actively reassess well-known phenomena and to perfect itself. Such a dynamic promotion and improvement is reflected in the conceptual and strategic documents of the development of our society. Regarding science, strategic vision to reform the research and innovation system is well reflected in the Research and Innovation Development Strategy 2020: Moldova of Knowledge.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherAGEPIen_EN
dc.subjectinovaţiien_EN
dc.subjectştiinţăen_EN
dc.subjectRepublica Moldovaen_EN
dc.titleDezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova: probleme şi soluţii.en_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.