Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1201
Title: Анализ потенциала рабочей силы в Республике Молдова
Authors: Savelieva, Galina
Keywords: forta de munca
populatia activa
populatia inactiva
indicatorii ocupationali
piata muncii
populatie apta de munca
populatie in varsta
Republica Moldova
employment
active population
inactive population
occupational indicators
labor market
Republic of Moldova
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: САВЕЛЬЕВА, Галина. Анализ потенциала рабочей силы в Республике Молдова. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică: Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman: conferința internațională ştiinţifico-practică, ediţia a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chişinău. Chişinău, 2015, pp. 112-127. ISBN 978-9975-3032-9-3.
Abstract: În articolul prezent sunt analizați indicatorii principali ai forței de muncă în baza datelor din Ancheta Forței de Muncă. Se constată scăderea numărului populației salariate, ratei de ocupare a forței de muncă, șomajul latent. Nivelul scăzut al salariilor a condus la micșorarea ponderii salariului în totalul veniturilor populației, provocând diminuarea funcției stimulative și motivaționale a salariului. Funcționalitatea imperfectă a pieței muncii contribuie la refluxul migrațional al populației în vârsta aptă de muncă etc. În baza datelor analizate se propun unele recomandări de perfecționare a politicilor în domeniu.
The authors analyse the main labour force indicators in the Republic of Moldova based on the Labour Force Survey carried out by the National Bureau of Statistics. A decline in the number of employees and labour force occupation rate and latent unemployment are registered in the country. A low level of salaries contributed to the reduction of their proportion in the overall population revenue, which in turn weakened their stimulating and motivating function. The imperfect functionality of the labour force intensifies the migration outflows among the working population. Based on the analysed data, a set of practical recommendations with regard to the improvement of the corresponding polices is proposed.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 127 (13 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1201
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.