Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1201
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSavelieva, Galina
dc.date.accessioned2021-05-07T11:59:55Z
dc.date.available2021-05-07T11:59:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationСАВЕЛЬЕВА, Галина. Анализ потенциала рабочей силы в Республике Молдова. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică: Dinamica populaţiei şi calitatea potenţialului uman: conferința internațională ştiinţifico-practică, ediţia a X-a, 15-16 octombrie 2015, Chişinău. Chişinău, 2015, pp. 112-127. ISBN 978-9975-3032-9-3.en_EN
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1201
dc.descriptionAbstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 127 (13 titl.).en_EN
dc.description.abstractÎn articolul prezent sunt analizați indicatorii principali ai forței de muncă în baza datelor din Ancheta Forței de Muncă. Se constată scăderea numărului populației salariate, ratei de ocupare a forței de muncă, șomajul latent. Nivelul scăzut al salariilor a condus la micșorarea ponderii salariului în totalul veniturilor populației, provocând diminuarea funcției stimulative și motivaționale a salariului. Funcționalitatea imperfectă a pieței muncii contribuie la refluxul migrațional al populației în vârsta aptă de muncă etc. În baza datelor analizate se propun unele recomandări de perfecționare a politicilor în domeniu.en_EN
dc.description.abstractThe authors analyse the main labour force indicators in the Republic of Moldova based on the Labour Force Survey carried out by the National Bureau of Statistics. A decline in the number of employees and labour force occupation rate and latent unemployment are registered in the country. A low level of salaries contributed to the reduction of their proportion in the overall population revenue, which in turn weakened their stimulating and motivating function. The imperfect functionality of the labour force intensifies the migration outflows among the working population. Based on the analysed data, a set of practical recommendations with regard to the improvement of the corresponding polices is proposed.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectforta de muncaen_EN
dc.subjectpopulatia activaen_EN
dc.subjectpopulatia inactivaen_EN
dc.subjectindicatorii ocupationalien_EN
dc.subjectpiata munciien_EN
dc.subjectpopulatie apta de muncaen_EN
dc.subjectpopulatie in varstaen_EN
dc.subjectRepublica Moldovaen_EN
dc.subjectemploymenten_EN
dc.subjectactive populationen_EN
dc.subjectinactive populationen_EN
dc.subjectoccupational indicatorsen_EN
dc.subjectlabor marketen_EN
dc.subjectRepublic of Moldovaen_EN
dc.titleАнализ потенциала рабочей силы в Республике Молдоваen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.