Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1093
Title: Aspecte privind accesul la finanțare a intreprinderilor mici și mijlocii în era COVID-19
Authors: Ianioglo, Alina
Keywords: finantare
intreprinderi mici si mijolocii
pandemie
capital
risc
institutii de creditare
COVID-19
Issue Date: 2020
Publisher: INCE
Citation: IANIOGLO, Alina. Aspecte privind accesul la finanțare a intreprinderilor mici și mijlocii în era COVID-19. In: Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor = Economic and social implications of the COVID-19 pandemic: analysis, forecasts and consequences mitigation strategies: teze ale conferinței științifice internaționale, 23 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău : INCE, 2020, pp. 32-34. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Abstract: In lucrarea data au fost determinate dificultațile de accesare a finanțarii intalnite de IMM-uri, in special in condițiile crizei COVID-19. IMM-urile au dovedit a fi vulnerabile la crize, cu acces insuficient la finanțare, proceduri interne pentru gestionarea situațiilor de criza limitate, surse alternative de finanțare slab dezvoltate, fiind necesare un șir de masuri de susținere a IMM-urilor.
Description: Referinţe bibliografice: p. 34 (8 titl.). JEL Classification: G30, D25.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1093
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aspecte_privind_accesul_la_finantare a_intreprinderilor.pdf295.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.