Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/897
Title: Beneficiile și riscurile dominării sectorului tehnologiilor informaționale în economie și societate
Authors: Gutium, Mircea
Keywords: tehnologie informațională
produsul intern brut
șomaj
information technology
gross domestic product
unemployment
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GUTIUM, Mircea. Beneficiile și riscurile dominării sectorului tehnologiilor informaționale în economie și societate. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. II, pp. 294-297. ISBN 978-9975-3305-7-2.
Abstract: Influența realizărilor științifice și tehnologice asupra existenței sociale și economice sunt tot mai mare, asemănător cu legea lui Moore în privința dublării puterii operaționale la procesoarele electronice, în fiecare an noile descoperiri și implementări tehnice aduc cu sine beneficii și provocări. Relevanța studierii schimbărilor social-economice survenite din evoluția industriei IT este cauzată de necesitatea identificării căilor de minimizare a riscurilor și perturbațiilor economice după trecerea la o economie bazată pe servicii și produse tehnologice hardware și software.
The influence of scientific and technological achievements on social and economic life is growing, similar to Moore's law regarding the doubling of the operational power of electronic processors, each year new technical discoveries and implementations bring benefits and challenges. The relevance of studying the socio-economic changes that have occurred in the evolution of the IT industry is caused by the need to identify ways to minimize the risks and economic disturbances after moving to an economy based on services and technological products hardware and software.Keywords: information technology, gross domestic product, unemployment.
Description: Abstract în lb. rom. engl. Bibliogr.: p. 297(4 titl.). JEL Classification: H12, O1, O14, O32.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/897
ISBN: 978-9975-3305-7-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beneficiile_si_riscurile_dominarii_sectorului_tehnologiilor.pdf478.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.