Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/887
Title: Stabilitatea financiară a statului prin prisma sectorului de asigurări
Authors: Ungur, Cristina
Keywords: asigurari
piata de asigurari
stabilitate financiara
insurance
insurance market
financial stability
Issue Date: 2019
Publisher: INCE
Citation: UNGUR, Cristina. Stabilitatea financiară a statului prin prisma sectorului de asigurări. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. II, pp. 127-133. ISBN 978-9975-3305-7-2.
Abstract: Identificarea timpurie a dezechilibrelor financiare și funcționale reprezintă o prioritate pentru autoritățile responsabile de domeniile financiare. Scopul prezentei lucrări a fost de a analiza sectorul de asigurări prin prisma indicatorilor stabilității financiare pentru a identifica riscurile existente în sistem. În lucrare a fost efectuată analiza pieței de asigurări din Republica Moldova în baza indicatorilor de dimensionare a pieței și a indicatorilor stabilității financiare. Pentru analiză au fost folosite datele statistice ale autoritaților de supraveghere financiară din Romania și Republica Moldova, ale FMI și a OECD pentru perioada anilor 2006-2018. În rezultat a fost demonstrat că sectorul de asigurări din Republica Moldova este încă slab dezvoltat, dar cu tendințe stabile de creștere, iar companiile gestionează eficient resursele și își pot acoperi obligațiile de asigurare.
Early identification of financial and functional disequilibrium is a priority for the authorities which are responsible for financial fields. The purpose of this paper was to analyze the insurance sector from the point of view of the financial stability indicators to identify the risks existing in the system. In the paper was analyzed the insurance market in the Republic of Moldova based on market size indicators and financial stability indicators. For the analysis, the statistical data of the financial supervisory authorities in Romania and the Republic of Moldova, the IMF and the OECD for the period 2006-2018 were used. As a result, it was shown that the insurance sector in the Republic of Moldova is still poorly developed, but with stable growth trends, and companies manage their resources efficiently and can cover their insurance obligations.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 132-133 (15 titl.). JEL Classification: E44, G22, D23.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/888
ISBN: 978-9975-3305-7-2
Appears in Collections:Articole
Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stabilitatea_financiara_a_statului_prin_prisma_sectorului_de_asigurari.pdf759.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.