Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/878
Title: Proiectul „Grădina de trandafiri a Iulitei”. Aspecte manageriale ṣi condiţii legislative actuale
Authors: Țîrlea, Mariana Rodica
Bîrcă, Iulita
Keywords: proiect
managementul proiectului
selecṭia soiului
producṭie de trandafiri
cultivarea trandafirilor
fonduri nerambursabile
sustenabilitate
cadrul legal
standarde europene
project
project management
variety selection
production of roses
maintenance of rose culture
non-reimbursable funds
sustainability
legal framework
European standards
trandafir
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ȚÎRLEA, Mariana Rodica, BÎRCĂ, Iulita. Proiectul „Grădina de trandafiri a Iulitei”. Aspecte manageriale ṣi condiţii legislative actuale. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. I, pp. 358-366. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Abstract: Primăvara dă foc naturii cu trandafiri, afirma Victor Hugo. Viaţa este un trandafir, fiecare petală este o iluzie şi fiecare spin e o realitate, spunea Alfred de Musset. În viziunea lui Antoine de Saint-Exupery: Omul cultivă o mie de trandafiri fără să găsească lucrul pe care îl caută, când de fapt l-ar putea găsi într-un singur trandafir. Din perspectiva lui Oscar Wilde: Un trandafir roşu nu este egoist doar pentru că vrea să fie el trandafir roşu. Ar fi egoist dacă ar dori ca toate florile din grădină să fie roşii şi toate să fie trandafiri. Nu parfuma trandafirul înmiresmat, afirma Pitagora. Ca urmare, trandafirul are semnificaţii multiple. Proiectul intitulat „Grădina de trandafiri a Iulitei” urmăreṣte realizarea producṭiei de trandafiri în mediu rural, având ca obiectiv fundamental creşterea cifrei de afaceri prin îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă ṣi cucerirea poziţiei de leader pe piaţă prin relaţia calitate-preţ prin prelucrarea ṣi procesarea florilor, bazat pe cunoaṣterea cadrului legal naţional armonizat cu legislaṭia europeană în vigoare ṣi managementul agricol.
Spring fires nature with roses, said Victor Hugo. Life is a rose, every petal is an illusion and every thorn is a reality, said Alfred de Musset. In the vision of Antoine de Saint-Exupery: The man cultivates a thousand of roses without finding the thing he is looking for, when in fact he could find it in one rose. From Oscar Wilde's perspective: A red rose is not selfish just because it wants to be a red rose. It would be selfish if it wanted all the flowers in the garden to be red and all to be roses. Do not perfume the scented rose, said Pythagoras. As a result, the rose has multiple meanings. The project entitled "The garden of roses of Iulita" aims to sell the production of roses in the rural environment, having as fundamental objective the increase of the turnover by improving the position on the market and conquering the position of market leader through the relation quality-price through the manufacturing and processing of flowers, based on the knowledge of the national legal framework harmonized with the European legislation in force and agricultural management.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 366 (10 titl.). JEL Classification: M10, M19, O22.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/878
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proiectul _Grădina_de_trandafiri_a_Iulitei_Aspecte_manageriale.pdf604.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.