Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/868
Title: Economia neobservată în complexul industriei constructoare de mașini
Authors: Ganciucov, Valentina
Keywords: industria constructoare de mașini
economia neobservată
balanţa interramurală
Republica Moldova
resurse
machine building industry
the non-observed economy
interbranch balance
resources
Republic of Moldova
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GANCIUCOV, Valentina. Economia neobservată în complexul industriei constructoare de mașini. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. I, pp. 101-105. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Abstract: Industria constructoare de mașini a Republicii Moldova înzestrată cu echipament învechit necesită investiții majore. Ca să devină mai atrăgătoare pentru investitorii străini, ramura dată trebuie să devină mai transparentă, însă cercetările efectuate au arătat că elemente ale economiei tenebre persistă. Scopul principal al cercetărilor este evaluarea economiei neobservate în complexul industriei constructoare de mașini. Metoda aplica este metoda „input-output”. Cercetările efectuate sau finalizat cu depistarea elementelor economiei tenebre și estimarea pierderilor bugetului de stat.
The machine building industry of the Republic of Moldova endowed with outdated equipment requires major investments. To make it more attractive to foreign investors, this branch must become more transparent, but research has shown that elements of the shadow economy persist. The main purpose of the research is to evaluate the non-observed economy in the branch of machine building industry. The "input-output" method was applied. The results of research are the detection of the elements of the dark economy and the estimation of the losses of the state budget.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 105(12 titl.). JEL Classification: C67, D57.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/868
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Economia_neobservata_in_complexul_industriei.pdf571.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.