Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/867
Title: Mecanismul susținerii instituționale a întreprinderilor mici și mijlocii în unele țări europene
Authors: Boldurat, Vladislav
Keywords: intreprinderi mici si mijlocii
Uniunea Europeana
antreprenoriat
dezvoltarea afacerilor
small and medium-sized enterprises
European Union
entrepreneurship
business development
sustinere institutionala
institutional support
Issue Date: 2019
Publisher: INCE
Citation: BOLDURAT, Vladislav. Mecanismul susținerii instituționale a întreprinderilor mici și mijlocii în unele țări europene. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune social = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. I, pp. 94-100. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Abstract: Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă o direcție importantă a politicilor socio-economice în majoritatea țărilor europene. Sectorul IMM, privit din perspectiva susținerii de stat urmărește crearea de către structurile statale a condițiilor legale pentru dezvoltarea prielnică a sectorului dat. În acest context, lucrarea își propune o analiză a instituţiilor publice cheie de susţinere a IMM-urilor europene care elaborează şi realizează politica de dezvoltare a mediului de afaceri, precum şi care furnizează servicii întreprinderilor. Metoda de studiu s-a bazat pe analiza secundară fiind folosite metode precum ar fi analiza comparativă a diferitelor documente de politici, analiză cuprinzătoare a lucrărilor diferitor autori internaționali precum și sistematizarea rezultatelor cercetării.
Supporting small and medium-sized enterprises represents an important direction of the socio-economic policies in most European countries. The SMEs sector, from the point of view of the perspective of state support, aims to create the legal conditions by the state structuresfor the successful development of the given sector. In this context, the paper proposes an analysis of the key public institutionsin support of European SMEs that elaborate and implement the policy of developing the business environment, as well as providing services to businesses. The method of study was based on secondary analysis, using methods such as comparative analysis of different policy documents, comprehensive analysis of the works of various international authors and systematization of research results.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 99-100 (23 titl.). JEL Classification O43, L38, L26, F63, K20.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/867
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.