Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBoldurat, Vladislav
dc.date.accessioned2020-02-20T12:11:09Z
dc.date.available2020-02-20T12:11:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBOLDURAT, Vladislav. Mecanismul susținerii instituționale a întreprinderilor mici și mijlocii în unele țări europene. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune social = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău: INCE, 2019, vol. I, pp. 94-100. ISBN 978-9975-3305-6-5.en_EN
dc.identifier.isbn978-9975-3305-6-5
dc.identifier.urihttp://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/867
dc.descriptionAbstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: pp. 99-100 (23 titl.). JEL Classification O43, L38, L26, F63, K20.en_EN
dc.description.abstractSusținerea întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă o direcție importantă a politicilor socio-economice în majoritatea țărilor europene. Sectorul IMM, privit din perspectiva susținerii de stat urmărește crearea de către structurile statale a condițiilor legale pentru dezvoltarea prielnică a sectorului dat. În acest context, lucrarea își propune o analiză a instituţiilor publice cheie de susţinere a IMM-urilor europene care elaborează şi realizează politica de dezvoltare a mediului de afaceri, precum şi care furnizează servicii întreprinderilor. Metoda de studiu s-a bazat pe analiza secundară fiind folosite metode precum ar fi analiza comparativă a diferitelor documente de politici, analiză cuprinzătoare a lucrărilor diferitor autori internaționali precum și sistematizarea rezultatelor cercetării.en_EN
dc.description.abstractSupporting small and medium-sized enterprises represents an important direction of the socio-economic policies in most European countries. The SMEs sector, from the point of view of the perspective of state support, aims to create the legal conditions by the state structuresfor the successful development of the given sector. In this context, the paper proposes an analysis of the key public institutionsin support of European SMEs that elaborate and implement the policy of developing the business environment, as well as providing services to businesses. The method of study was based on secondary analysis, using methods such as comparative analysis of different policy documents, comprehensive analysis of the works of various international authors and systematization of research results.en_EN
dc.language.isootheren_EN
dc.publisherINCEen_EN
dc.subjectintreprinderi mici si mijlociien_EN
dc.subjectUniunea Europeanaen_EN
dc.subjectantreprenoriaten_EN
dc.subjectdezvoltarea afaceriloren_EN
dc.subjectsmall and medium-sized enterprisesen_EN
dc.subjectEuropean Unionen_EN
dc.subjectentrepreneurshipen_EN
dc.subjectbusiness developmenten_EN
dc.subjectsustinere institutionalaen_EN
dc.subjectinstitutional supporten_EN
dc.titleMecanismul susținerii instituționale a întreprinderilor mici și mijlocii în unele țări europeneen_EN
dc.typeArticleen_EN
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.