Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/864
Title: Competitivitatea națională după 5 ani de implementare a politicii în domeniu și rolul cercetării în dezvoltarea acesteia
Authors: Stratan, Alexandru
Keywords: competitivitate
creştere economică
comerţ extern
investiţii
competitiveness
economic growth
foreign trade
investment
Issue Date: 2019
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: STRATAN, Alexandru. Competitivitatea națională după 5 ani de implementare a politicii în domeniu și rolul cercetării în dezvoltarea acesteia. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială = Economic growth in conditions of globalization: welfare and social inclusion: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIV-a, 10-11 octombrie 2019, Chișinău. Chisinau: INCE, 2019, vol. I, pp. 12-16. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Abstract: Acum 5 ani, autoritățile au adoptat Foaia de parcurs privind ameliorarea competitivității Republicii Moldova. Lucrarea de față scoate în evidență progresele, dar și problemele întâmpinate în acest sens. Implementarea politicii țării în domeniul sporirii competitivității naționale are o importanță crucială pentru modificarea paradigmei de dezvoltare a țării și pentru valorificarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeană. Anual, de către echipa de cercetare din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice, este evaluat gradul de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, nemijlocit modul în care se dezvoltă economia țării și progresele sale de a deveni o economie mai competitivă pe plan internațional, inclusiv în spațiul Uniunii Europene ca piață cu exigențe foarte înalte.
Five years ago national authorities adopted the Roadmap for improving the competitiveness of the Republic of Moldova. This paper highlights the progress, but also the problems encountered in this regard. The implementation of the country's national competitiveness enhancement policy is of crucial importance for changing the country's development paradigm and for taking advantage of the opportunities offered by the DCFTA with the European Union. Annually, the research team within this project evaluates the degree of implementation of the Policy Matrix of the Roadmap for improving the competitiveness of the Republic of Moldova, as well the way the country's economy develops and its progress towards becoming a more competitive economy internationally, including in the framework of the European Union as a highly demanding market.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 16(4 titl.). JEL Classification: D41, D49, P45, O40.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/864
ISBN: 978-9975-3305-6-5
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Competitivitatea_nationala_dupa_5_ani_de_implementare.pdf649.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.