Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/805
Title: Performanţele investiţiilor străine directe în Republica Moldova în perioada post criză
Other Titles: Foreign direct investment performance in the Republic of Moldova post-crisis period
Authors: Timus, Andrei
Clipa, Victoria
Keywords: investitii straine directe
Republica Moldova
capital social
criza mondiala
foreign direct investment
Republic of Moldova
social capital
world crisis
Issue Date: 2011
Publisher: IEFS
Citation: TIMUŞ, Andrei, CLIPA, Victoria. Performanţele investiţiilor străine directe în Republica Moldova în perioada post criză = Foreign direct investment performance in the Republic of Moldova post-crisis period. In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 4, pp. 147-152. ISSN 1857-4130.
Abstract: De-a lungul ultimelor decenii, în condiţiile existenţei unei conjuncturi foarte complexe ale economiei mondiale, Investiţiile Străine Directe (ISD) au devenit un factor determinat al creşterii economice şi extinderii procesului de globalizare. Prin multiplele beneficii pe care le prezintă, ISD au deschis pentru ţările lumii, şi mai cu seamă cele în curs de dezvoltare care suferă de o insuficienţă critică de capital, noi posibilităţi de evoluare economică. În pofida faptului, că fluxurile de ISD au cunoscut o dezvoltare largă în ultimele decenii la nivel mondial, foarte multe ţări s-au dovedit a fi incapabile de a atrage investiţii în economiile locale şi să le transforme într-un catalizator al creşterii economice. Prezentul articol se focusează pe analiza performanţelor ISD în Republica Moldova în perioada post criză.
Over the last decades, under the influence of the existing trends in the world economy, Foreign Direct investments (FDI), have become an important factor of economic growth and expansion of global linkages. Taking into account the multiple benefits FDI can bring, this flows opened new opportunities for world countries, especially for the developing ones suffering from a serious capital shortage. Despite their strong development in the last decades, many countries have proved to be unable to attract investments in local economies and to transform them into a catalyst for economic growth. The paper presents an analysis of FDI performance in Republic of Moldova in the post crisis period.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 152 (5 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: Ivan LUCHIAN, dr., IMI NOVA.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-4-2011-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/805
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Performantele_investitiilor_straine_directe_in_Republica_Moldova_in_perioada_post_criza.pdf539.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.