Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/804
Title: Dezvoltarea sectorului animalier din Republica Moldova
Other Titles: Livestock sector development in the Republic of Moldova
Authors: Ignat, Anatolie
Keywords: agricultura
sectorul animalier
politica agricola
subventii
agriculture
livestock
agricultural policy
subsidies
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2011
Publisher: IEFS
Citation: IGNAT, Anatolie. Dezvoltarea sectorului animalier din Republica Moldova = Livestock sector development in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 2, pp. 179-184. ISSN 1857-4130.
Abstract: Sectorul animalier din Republica Moldova este extreme de parcelat şi depinde, în foarte mare măsură, de producţia în gospodăriile casnice ale populaţiei.Implicarea largă a sectorului individual în producţia animalieră creează impedimente considerabile în ceea ce priveşte conformitatea cu standardele de igienă, nutriţie a animalelor, precum şi cu normele de protejare a mediului din Republica Moldova şi UE. Procesele negative din sectorul zootehnic, fiind influenţate şi de nivelul redus al subsidiilor au cauzat probleme semnificative în asigurarea populaţiei cu produse de origine animalieră.
Livestock sector in the Republic of Moldova is extremely parceled and depends very heavily on production in the households of the population. Broad involvement of the households in the livestock production creates significant obstacles in terms of compliance with hygiene standards, animal nutrition, and environmental protection rules in the Republic of Moldova and the EU. Negative processes in the livestock sector, being influenced also by reduced subsidies have caused significant problems in providing the population with products of animal origin.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 184 (5 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: Rodica PERCIUN, dr., IEFS.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-2-2011-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/804
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dezvoltarea_sectorului_animalier_din_Republica_Moldova.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.