Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/796
Title: Ce împiedică unei creşteri economice sustenabile în Republica Moldova?
Other Titles: What prevents sustainable economic growth in Moldova?
Authors: Chistruga, Marcel
Keywords: creştere economică
finanţe
mediul de afaceri
economic growth
finance
business environment
Issue Date: 2011
Publisher: Complexul Editorial al IEFS
Citation: CHISTRUGA, Marcel. Ce împiedică unei creşteri economice sustenabile în Republica Moldova? = What prevents sustainable economic growth in Moldova? In: Economie şi Sociologie. 2011, nr. 3, pp. 150-156. ISSN 1857-4130.
Abstract: Literatura de specialitate abundă în analize şi modele de creştere şi dezvoltare economică. În ultimii 10 ani, un punct de referinţă în practica internaţională în domeniul dat, reprezintă lucrarea lui Hausmann, Rodrik and Velascounde este descrisă metodologia de determinare a celor mai iminente constrângeri şi se bazează pe „o clasificare elementară, dar semnificativă”. Cu alte cuvinte, această abordare adresează o întrebare validă pentru economia unei ţări – de ce creşterea este lentă. Articolul prezintă o sinteză a analizei în acest sens, bazată pe studiile effectuate în Republica Moldova.
The literature is replete with analysis and models of economic growth and development. In the past 10 years, a milestone in international practice in this area, is the work of Hausmann, Rodrikand Velasco describes the methodology for determining where the most immediate constraints and is based on" a basic classification, but significant ."In other words, this approach addresses a valid question for a country's economy–why growth is slow. The article presents a summary of the analysis in this respect, based on studies in Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 156(4 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: Lilia ROTARU,dr., IEFS.
URI: https://economy-sociology.ince.md/category/2011-ro/jurnalul-nr-3-2011-ro/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/796
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ce_impiedica_unei_cresteri_economice_sustenabile_in_Republica_Moldova.pdf7.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.