Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/701
Title: Antreprenoriatul – o opțiune de carieră târzie pentru vârstnici: experiența străină și situația în Republica Moldova
Authors: Maier, Lidia
Keywords: entrepreneurship
self-employment
older people
vulnerable social groups
disadvantaged groups
European Union
Republic of Moldova
antreprenoriat
activități pe cont propriu
persoane vârstnice
grupuri social-vulnerabile
grupuri defavorizate
Uniunea Europeană
Republica Moldova
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MAIER, Lidia (2018). Antreprenoriatul – o opțiune de carieră târzie pentru vârstnici: experiența străină și situația în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2018, ediția a IX-a, pp. 24-34. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: The actuality of the this research is defined by the necessity to approach the phenomenon of entrepreneurship among older people, because it is insufficiently researched and is not developed and supported by the state policies in the field in the Republic of Moldova. The novelty of the research consists in the fact, that the subject of entrepreneurship and self-employed workers – older people has not been the subject of study so far, and this research is one of the first steps in approach this issue. The aim of the research was to study and analyze the foreign experience regarding the approaches of the issues of the older people and on the policies for supporting entrepreneurship among the older people, and also to present a brief retrospective of the situation in the Republic of Moldova. The main research methods used: logic, systemic, analysis and synthesis, generalization, statistical data analysis, etc. Main outcomes: there was identified the situation regarding the involvement of the older people in self-employed and entrepreneurial activities in European Union and member states and in the Republic of Moldova, elaborated the main conclusions and proposed measures for promoting entrepreneurship among the older people in the country.
Actualitatea temei cercetate constă în necesitatea abordării fenomenului antreprenoriatului în rândul persoanelor vârstnice, deoarece acesta este insuficient cercetat și nu este dezvoltat și susținut de politicile statului în domeniu în Republica Moldova. Noutatea cercetării constă în faptul că tematica antreprenoriatului și lucrătorilor pe cont propriu – persoane vârstnice – nu a constituit obiect de studiu până în prezent, cercetarea respectivă fiind unul din primii pași în abordarea acestei tematici. Scopul cercetării a fost de a studia și analiza experiența străină privind abordările față de problematica persoanelor vârstnice și față de politicile de susținere a antreprenoriatului în rândul persoanelor vârstnice, dar și a prezenta o scurtă retrospectivă a situației din Republica Moldova. Metodele principale de cercetare utilizate: logică, analiza și sinteza, sistemică, generalizarea, analiza datelor statistice etc. Principalele rezultate obținute: a fost identificată situația privind implicarea persoanelor vârstnice în activități pe cont propriu și antreprenoriale în Uniunea Europeană și statele membre și în Republica Moldova, elaborate concluziile principale și propuse unele măsuri pentru promovarea antreprenoriatului în rândul persoanelor vârstnice în țară.
Description: JEL Classification: L26, L29, M13, M19, P46. UDC: 330.59, 334.012.23, 005.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/701
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.