Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/697
Title: Analele Institutului Național de Cercetări Economice
Keywords: economie
finanţe
statistică
demografie
sociologie
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: Analele Institutului Național de Cercetări Economice. Chișinău: INCE, 2017. Editia a VIII-a. 90 p. Texte: lb. rom., engl., rusă. Abstract în lb. rom., engl., rusă. Bibliogr. la sfârșitul art. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Analele INCE este revistă cu statut de publicaţie ştiinţifică de profil, elaborată în baza rezultatelor investigaţiilor institutului din domeniile: economie, finanţe, statistică, demografie şi sociologie şi recomandată tuturor celor interesați de problemele socio-economice şi financiare actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.
Description: Colegiul de redactie: Alexandru STRATAN (red. șef ), doctor habilitat, profesor universitar (INCE), Gheorghe ILIADI, doctor habilitat, profesor cercetător (INCE), Tudor BAJURA, doctor habilitat, conferențiar universitar (INCE).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/697
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Analele INCE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anale_ince_editia_8_nr_1_2017.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.