Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/674
Title: Utilizarea costului standard în învățământul preuniversitar în Republica Moldova
Authors: Manole, Tatiana
Keywords: învățământ preuniversitar
cost standard per elev ponderat
finanțare
normativ valoric
coeficienți de ponderare
educație incluzivă
coeficient raional
transferuri categoriale
standard cost per pupil weighted
normative value
weighting coefficients
inclusive education
district coefficient
category transfers
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MANOLE, Tatiana (2018). Utilizarea costului standard în învățământul preuniversitar în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 112-118. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: În acest articol autorul cercetează modalitatea de finanțare a a învățământului preuniversitar în Republica Moldova pe baza costului standard per elev ponderat. Sunt identificate avantajele utilizării acestui mecanism de finanțare, spre deosebire de costul pe activități, care poate fi utilizat în domeniile economice de producție. Acest nou model de finanțare se efectuează în baza de formule cu ajutorul cărora se calculează volumul alocațiilor din buget. Deși costul se bazează pe standarde, autorul demonstrează că normativul valoric pentru finanțarea unei instituții sau a unui elev ponderat cresc din an în an, fiind în funcție de o serie de factori. Este necesar de urgentat reforma școlilor mici în scopul îmbunătățirii calității studiilor în școli.
In this article, the author investigates how to finance pre-university education in the Republic of Moldova based on the standard cost per pupil weighted. The advantages of using this funding mechanism are identified, as opposed to the cost-per-activity that can be used in the economic production areas. This new financing model is based on formulas which calculate the volume of budget allocations. Though the cost is based on standards, the author demonstrates that the normative value for funding an institution or a weighted student grows year by year, depending on a number of factors. It is necessary to speed up the reform of small schools to improve the quality of school education.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 118 (9 titl.). JEL Classification: H52, H75.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/674
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utilizarea_costului_standard_in_invatamantul_preuniversitar_in_Republica_Moldova.pdf433.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.