Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/671
Title: Particularitățile contabilității în instituțiile bugetare
Authors: Manole, Tatiana
Turețchi, Tatiana
Keywords: plan de conturi
sistem bugetar
debit
credit
rapoarte financiare
cont
subcont
budget plan
budget system
debit
credit
financial reports
account
sub-account
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MANOLE, Tatiana, TUREŢCHI, Tatiana (2018). Particularitățile contabilității în instituțiile bugetare. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. II, pp. 81-87. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Abstract: În acest articol autorii au cercetat particularitățile evidenței contabile în autoritățile / instituțiile publice. Contabilitatea în instituțiile bugetare își pune ca scop utilizarea eficientă a banilor publici prin respectarea principiilor care stau la baza acestei contabilități. Autorii au prezentat rolul Planului de conturi în sistemul bugetar bazat pe Clasificația bugetară economică. Respectarea regulilor de înregistrare a operațiunilor contabile este prezentată prin notele contabile ca instrumente de reflectare a fluxurilor de mijloace bănești de intrare și de ieșire. O particularitate deosebită pentru contabilitatea în sistemul bugetar este utilizarea unui CONT Unic Trezorerial.
In this article the authors investigated the particularities of accounting in public authorities / institutions. Accounting in budgetary institutions aims at efficient use of public money by compliance with the principles underlying this accounting. The authors presented the role of the Accounts Plan in the budgetary system based on the Economic Budget Classification. Compliance with the accounting rules for accounting operations is presented in the notes as the instrument for reflecting the input and output of cash flows. A particular feature of accounting in the budget system is the use of a Treasury Single Account.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 87 (10 titl.). JEL Classification: H83, M48.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/671
ISBN: 978-9975-3202-9-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Particularitatile_contabilitatii_in_institutiile_bugetare.pdf431.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.