Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/657
Title: Progresses and challenges in the evolution of economic competitiveness of the Republic of Moldova
Authors: Stratan, Alexandru
Calmîc, Octavian
Keywords: competitiveness
economic growth
foreign trade
investment
competitivitate
creștere economică
comerț extern
investiţii
Issue Date: 2018
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: STRATAN, Alexandru, CALMÎC, Octavian. Progresses and challenges in the evolution of economic competitiveness of the Republic of Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate = Economic growth in conditions of globalization: competitiveness, innovation, sustainability: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău: INCE, 2018, vol. I, pp. 10-14. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Abstract: The implementation of the country's national competitiveness enhancement policy is of crucial importance for changing the country's development paradigm and for taking advantage of the opportunities offered by the DCFTA with the European Union. Annually, the research team within this project evaluates the degree of implementation of the Policy Matrix of the Roadmap for improving the competitiveness of the Republic of Moldova, as well the way the country's economy develops and its progress towards becoming a more competitive economy internationally, including in the European Union - a very demanding market. This year, in the first stage of the research project, we aimed to achieve the following priority tasks that were successfully fulfilled: analysis of international reports reflecting the quality of the business environment and the level of competitiveness of the Republic of Moldova compared to other states in the region in 2017; analysis of the monitoring report on the implementation of the Policy Matrix of the Roadmap for Improving the Competitiveness of the Republic of Moldova in 2017; to formulate conclusions on the main constraints limiting the economic growth that emerges from the analysis of the Monitoring Report on the implementation of the Policy Matrix of the Roadmap and the international rankings.
Implementarea politicii țării în domeniul sporirii competitivității naționale are o importanță crucială pentru modificarea paradigmei de dezvoltare a țării și pentru valorificarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeană. Anual, de către echipa de cercetare din cadrul acestui proiect este evaluat gradul de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, nemijlocit modul în care se dezvoltă economia țării și progresele sale de a deveni o economie mai competitivă pe plan internațional, inclusiv în spațiul Uniunii Europene – o piață cu exigențe foarte înalte. În anul curent, în prima etapă a proiectului de cercetare, ne-am propus realizarea următoarelor sarcini prioritare care au fost executate cu succes: analiza rapoartelor internaționale ce reflectă calitatea mediului de afaceri și nivelul competitivității Republicii Moldova comparativ cu alte state în regiune în anul 2017; analiza raportului de monitorizare a implementării Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova în 2017; formularea concluziilor privind principalele constrângeri ce limitează creşterea economică ce relevă din analiza Raportului de monitorizare a implementării Matricei de politici a Foii de parcurs și a clasamentelor internaționale.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 14 (5 titl.). JEL Classification: D40, D41, D49, P45, P49.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/657
ISBN: 978-9975-3202-8-3
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.