Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/656
Title: Principalele fapte stilizate ale transmisiei politicii monetare in Republica Moldova
Authors: Slobozian, Dorin
Keywords: transmisia politicii monetare
politica monetară
sector bancar
piaţa monetară
monetary policy transmission
monetary policy
banking sector
money market
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: SLOBOZIAN, Dorin (2016). Principalele fapte stilizate ale transmisiei politicii monetare in Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 169-171. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: Finalitatea eforturilor de a identifica și a descrie transmisia politicii monetară se dovedește a fi una critică pentru decidenții de politică monetară. In măsura in care este ințeles acest fenomen se poate promova o politică monetară adecvată. In cazul Republicii Moldova această necesitate este stipulată explicit in Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu Ca o etapă premergătoare unor studii ulterioare preconizate de autor și care se vor centra pe cuantificare empirică, lucrarea de față incearcă să portretizeze mecanismul de transmisie monetară din RM prin prisma unor fapte stilizate, identificate in literatura privind fenomenul. Sintetizand cele constatate in literatură putem afirmă că, deși, cunoscand o anumită imbunătățire în perioada 2010-prezent, transmisia politicii monetare, in general, este destul de slabă fiind puternică doar pe segmentul rata de bază - ratele pieței monetare. Printre cauzele majore ale deficiențelor transmisiei se numără structura de piaţă imperfectă a sectorului bancar. De asemenea, se cunoaşte o oarecare asimetrie a transmisiei modificărilor cursului de schimb către preţuri.
The finality of efforts to identify and describe the monetary policy transmission proves to be a critical for monetary policy decision-makers. An adequate monetary policy can be conducted to the extent this phenomenon is understood. In case of Republic of Moldova, the need of understanding it is clearly stated in the monetary policy strategy in the medium term of the National Bank of Moldova. As a preliminary step of further studies planned by the author, which will focus on empirical quantification, this paper attempts to portray the monetary transmission mechanism in Moldova in terms of stylized facts identified in literature about the phenomenon. Summarizing the findings in the literature we can say that, although, improving in the period 2010-present, transmission of monetary policy, generally, is rather weak, being strong only on the segment base rate - money market rates. Among the major causes of transmission deficiencies could be mentioned the imperfect market structure of the banking sector. Also, there is known some asymmetry in the exchange rate pass-through to prices.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 171 (11 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/656
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Principalele_fapte_stilizate_ale_transmisiei_politicii_monetare_în_RM.pdf4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.