Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/651
Title: Actual trends of wine sector in the world and EU
Authors: Iatisin, Tatiana
Tirlea, Mariana Rodica
Kozak, Iurie
Keywords: wine sector
grape production
vine
wine sector reform
sectorul viticol
productia de struguri
vita-de-vie
reforma sectorului vitivinicol
сектор виноградарства
производство винограда
реформа винодельческого сектора
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: IATISIN, Tatiana, TIRLEA, Mariana Rodica, KOZAK, Iurii. Actual trends of wine sector in the world and EU. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2018, nr. 1, pp. 91-100. ISSN 1857-4130.
Abstract: The paper presents the results of the research on the analysis of the current trends of the wine sector in the EU and worldwide, in particular, the evolution of the vine areas, production of grapes with an emphasis on the period of 2000-2015. The study is based on the analysis of statistical data and reports of international organizations. The results show that the global area cultivated with vines has diminished due to the decrease of vine areas in Europe; China has confirmed its position as the country with the second largest vine area; grape production at the world level has met a positive trend, despite the reduction of vineyard areas.
În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la analiza tendințelor actuale ale sectorului vitivinicol în UE şi la nivel mondial, îndeosebi, a evoluţiei suprafeţelor de viţă-de-vie, producției de struguri cu accent pe perioada anilor 2000-2015. Studiul se bazează pe analiza datelor statistice şi a rapoartelor organizaţiilor internaţionale. Rezultatele obţinute demonstrează că suprafața globală cultivată cu viţă-de-vie s-a redus din cauza scăderii suprafețelor de viță-de-vie din Europa; China și-a confirmat poziția ca fiind țara cu a doua cea mai mare suprafață de viţă-de-vie; Producţia de struguri, la nivel mondial a înregistrat o tendinţă pozitivă, în pofida reducerii suprafeţelor cu viţă-de-vie.
В статье представлены результаты исследования текущих тенденций сектора виноградарства в ЕС и во всем мире, в частности, развития виноградных зон, производство винограда с акцентом на период 2000-2015 гг. Исследование основано на анализе статистических данных и отчетов международных организаций. Результаты показывают, что глобальная площадь, засаженная виноградником, уменьшилась из-за сокращения виноградных угодий в Европе; Китай подтвердил свою позицию как страна со второй по величине площадью виноградных лоз; производство винограда во всем мире показало положительную тенденцию, несмотря на сокращение площадей виноградников.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 100 (14 titl.). JEL Classification: Q10, Q13, Q15, Q17. UDC: 339.13:663.25+338.439.4:634.8](4).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/651
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Actual_trends_of_wine_sector_in_the_world_and_EU.pdf755.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.