Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/647
Title: Eficienţa utilizării potenţialului funciar în Republica Moldova
Authors: Arnaut, Corina
Keywords: agricultură
ponderea producţiei agricole
pontenţial productiv
fond funciar
agriculture
share of agricultural production
productive potential
land fund
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ARNAUT, Corina (2016). Eficienţa utilizării potenţialului funciar în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. 1, pp. 319-322. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Abstract: O parte semnificativă a economiei Moldovei are sectorul agricol. Este cunoscut faptul că aceasta este principala ramură a economiei, care ar trebui să satisfacă cerințele alimentare ale populației. In acest articol se analizează ponderea producţiei agricole globale în componenţa produsului intern brut şi nivelul folosirii potenţialului productiv în toate categoriile de gospodării din Republica Moldova.
A significant share of the Moldovan economy has the agricultural sector. It is known that this is the main branch of the economy, which should satisfy the food requirements of the population. This article examines the share of global agricultural output in GDP (gross domestic product) composition and the use of productive potential in all categories of households in Moldova
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 322 (3 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/647
ISBN: 978-9975-4453-9-9
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eficienta_utilizarii_potentialului_funciar_in_Republica_Moldova.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.