Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/642
Title: Analiza și tendințele privind infracţiunea în Republica Moldova
Authors: Colesnicova, Tatiana
Iaţişin, Tatiana
Keywords: infracțiuni
jafuri
escrocherie
omoruri
trafic de copii
crimes
robbery
fraud
murder
trafficking in children
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana, IAŢIŞIN, Tatiana (2016). Analiza și tendințele privind infracţiunea în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 257-262. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: In this paper is analyzed Moldova's situation in the field of offences are identified its current trends. The actuality of this research results from the situation of criminality in the Republic of Moldova, especially in such segments as: crimes against life and health of the person, crimes of sexual life, crimes against property, offenses against public health and social coexistence, crimes against family and minors, economic crimes, crimes against public security and public order. The purpose of the paper consists in the analysis of criminality situation in Moldova and in identifying its characteristic trends. In elaboration of this paper were used the following research methods: analysis, grouping, graphs. The following results are obtained: identification and analysis of criminality trends in Moldova in the Second Quarters of past years by different segments.
În această lucrare este analizată situaţia nivelului infracţionalităţii in Republicii Moldova şi sunt identificate tendinţele actuale ale acesteia. Actualitatea acestei teme de cercetare rezultă din nivelul infracţionist cu care se confruntă Republica Moldova, in special in aşa segmente ca: infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei, infracţiuni privind viața sexuală, infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, infracţiuni contra familiei şi minorilor, infracţiuni economice, infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii publice. Scopul lucrării constă in analiza nivelului infracţiunilor din Republica Moldova și identificarea tendințelor caracteristice ale acesteia. In elaborarea lucrării date au fost utilizate următoarele metode de cercetare: analitică, gruparea, grafice. Sunt obținute următoarele rezultate: identificarea și analiza tendințelor ale nivelului infracţiunilor in Republica Moldova in trimestrul II pe parcursul anilor 2013-2016 pe diferite segmente.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 262 (7 titl.). JEL Clasification: I0, K10, K14.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/642
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analiza_si_tendintele_privind_infractiunea_in_Republica_Moldova.pdf5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.