Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/637
Title: Remunerarea muncii in Republica Moldova: analiză și tendințe
Authors: Colesnicova, Tatiana
Ciobanu, Mihail
Iaţişin, Tatiana
Keywords: remunerarea muncii
salariu
activități economice
labour remuneration
salary
economic activities
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana, CIOBANU, Mihail, IAŢIŞIN, Tatiana (2016). Remunerarea muncii in Republica Moldova: analiză și tendințe. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 253-256. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: In this paper is analyzed Moldova's experience in the field of labor remuneration and are identified its current trends. The actuality of this research topic results from the bleak economic reality faced by the Republic of Moldova, especially in labor remuneration area. The purpose of the paper consists in the analysis of labor remuneration in Moldova and in identifying its characteristic trends. In elaboration of this paper were used the following research methods: analysis, comparison, grouping, graphs. The following results are obtained: identification and analysis of labor remuneration trends in Moldova in the past year by economic activity and economic sectors.
In această lucrare este analizată experienţa Republicii Moldova in domeniul remunerării muncii şi sunt identificate tendinţele actuale ale acesteia. Actualitatea acestei teme de cercetare rezultă din realitatea economică sumbră cu care se confruntă Republica Moldova, in special in domeniul remunerării muncii. Scopul lucrării constă in analiza evoluției remunerării muncii in Republica Moldova și identificarea tendințelor caracteristice ale acesteia. În elaborarea lucrării date au fost utilizate următoarele metode de cercetare: analitică, comparativă, gruparea, grafice. Sunt obținute următoarele rezultate: identificarea și analiza tendințelor de evoluție ale remunerării muncii in Republica Moldova in ultimul an pe activități economice şi sectoare economice.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 256 (6 titl.). JEL Clasification: J3, J8.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/637
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Remunerarea_muncii_in_Republica_Moldova_analiza_si_tendinte.pdf4.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.