Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/636
Title: Perfecţionarea sistemului de protecție socială a șomerilor în Republica Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Ivanov, Svetlana
Keywords: protecţie socială
sistemul de protecţie socială
şomeri
Republica Moldova
social protection
social protection system
unemployed
Republic of Moldova
социальная защита
система социальной защиты
Республика Молдова
безработные
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, IVANOV, Svetlana (2016). Perfecţionarea sistemului de protecție socială a șomerilor în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 248-252. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: The relevance of the article is conditioned by the increase of the number of unemployed and the low efficiency of the social protection of unemployed in the Republic of Moldova. The aim of the study is to analyze the situation of unemployment and to develop the measures for consolidation of the social protection of unemployed in the Republic of Moldova. In the paper were used the following methods: analogy, comparing, monographic, statistical. As a result it was analyzed the indicators that describing unemployment, and were proposed the measures to reduce the unemployment rate.
Actualitatea articolului este determinată de creșterea numărului de șomeri și eficiența scăzută a protecției sociale a șomerilor in Republica Moldova. Scopul cercetării este de a analiza situaţia in domeniul şomajului şi de a elabora măsuri de consolidare a protecției sociale a șomerilor în Republica Moldova. Sunt utilizate următoarele metode: analogie, comparație, monografică, statistică. Drept rezultat este efectuarea analizei indicatorilor, ce caracterizează şomajul şi propuse măsuri de reducere a nivelului şomajului.
Актуальность темы обусловлена увеличением численности безработных и низкой эффективностью системы социальной защиты безработных в Республике Молдова. Целью исследования является анализ ситуации в области безработицы и разработке мер по усилению социальной защиты безработных в Республике Молдова. Используются следующие методы: аналогов, сравнения, монографический, статистический. В результате проанализированы показатели, характеризующие безработицу, и предложены меры по снижению уровня безработицы.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 252 (4 titl.). JEL Clasification: J64, J65.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/636
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perfectionarea_sistemului_de_protectie_sociala_a_somerilor_in_Republica_Moldova.pdf5.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.