Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/635
Title: Principalele tendinţe de dezvoltare a pieţei forţei de muncă in Republica Moldova
Authors: Rojco, Anatolii
Garabajii, Ecaterina
Stremenovscaia, Zoia
Keywords: piaţa forţei de muncă
Republica Moldova
labor market
Republic of Moldova
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, GARABAJII, Ecaterina, STREMENOVSCAIA, Zoia. Principalele tendinţe de dezvoltare a pieţei forţei de muncă in Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică dedicată aniversării a 70-a de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice, ediția a 11-a, 13-14 octombrie, 2016, Chișinău. Chișinău: INCE, 2016, vol. II , pp. 242-247. ISBN 978-9975-4000-6-0.
Abstract: Actualitatea temei este determinată de procesele complexe care au loc pe piața muncii Republicii Moldova. Scopul studiului este de a identifica principalele tendințe de dezvoltare ale pieței muncii din Republica Moldova, prin intermediul efectuării analizei indicatorilor statistici, calculați pe baza metodologiei BIM. In studiul au fost utilizate următoarele metode: monografică, statistică, comparației, analogiilor. Rezultatul studiului este evaluarea pieții muncii din Republica Moldova.
The relevance of the scientific theme caused by the complicated processes occurring on the labor market of the Republic of Moldova. The objective of the research study is to identify the main trends in the development of the labor market of the Republic of Moldova through analysis of statistical indicators calculated on the basis of ILO methodology. In the research were used next methods: monographic, statistics, comparisons, analogues. The result of the research is the state of the labor market of the Republic of Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 247 (2 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/635
ISBN: 978-9975-4000-6-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Principalele_tendinte_de_dezvoltare_a_pietei_fortei_de_munca_in_Republica_Moldova.pdf5.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.