Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/613
Title: Evoluţia parcursului European al Republicii Moldova
Authors: Morozniuc, Ion
Morozniuc, Liliana
Keywords: Uniunea Europeană
zonă economică
Acord de Asociere
acord de liber schimb
Uniunea Vamală
Republica Moldova
European Union
Economic Area
Association Agreement
Free Trade Agreement
Customs Union
Republic of Moldova
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MOROZNIUC, Ion, MOROZNIUC, Liliana (2017). Evoluţia parcursului European al Republicii Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 130-132. ISBN 978-9975-3171-2-2
Abstract: Procesul de integrare europeană Republicii Moldova a traversat o perioadă extrem de complicată, atât pe plan extern, cît şi pe cel intern. În aceste condiţii, multe reforme au stagnat din cauza instabilității și incoerenței politice.
The process of European integration of the Republic of Moldova has gone through a very complicated period, both externally and internally. Against this background, many reforms have stalled, due to political instability and incoherence.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 132 (5 titl.). JEL Classification: O10, O29.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/54519
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/613
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evolutia_parcursului_European_al_Republicii_Moldova.pdf451.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.