Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/603
Title: Tendințele de participare a lucrătorilor vârstnici pe piața muncii
Authors: Heghea, Ecaterina
Keywords: lucratori varstnici
piata muncii
imbatranirea populatiei
varsta de pensionare
elderly workers
labor market
ageing population
retirement age
Issue Date: 2017
Publisher: INCE
Citation: HEGHEA, Ecaterina. Tendințele de participare a lucrătorilor vârstnici pe piața muncii. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică,ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 270-273. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Deși îmbătrânirea este relativ ușor de prognozat, subiectul nu a primit prea multă atenție din partea cercetătorilor și factorilor de decizie politică până în anii 1990. Atunci când prognozele demografice au început să dezvăluie schimbări substanțiale în componența populației, cu mai puțini tineri și cu o creștere semnificativă a proporției persoanelor în vârstă, multe țări și-au dat seama că, fără acțiuni adecvate, sustenabilitatea securității sociale și a sistemelor de pensii va fi în primejdie. Politicile naționale și europene au început să se concentreze din ce în ce mai mult pe creșterea participării pe piața forței de muncă a persoanelor în vârstă, prin restrângerea sau renunțarea la posibilitățile de părăsire timpurie a pieței forței de muncă și prin creșterea vârstei în care persoanele sunt eligibile să iasă la pensie. Metodele de cercetare aplicate în lucrare sunt: analiza statistică și comparată.
Although ageing is relatively easy to predict, the subject has not received too much attention from researchers and policy-makers until the 1990s. When demographic forecasts have begun to reveal substantial changes in population composition, with fewer younger and rising of the proportion of older people, many countries have realized that, without adequate action, the sustainability of social security and pension systems will be in danger. National and European policies have begun to focus on increasing the participation of older people on the labor market by restricting or waiving the possibilities for early exit of the labor market and by increasing the age at which people are eligible to retire. The research methods applied in the paper are: statistical and comparative analysis.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 273 (10 titl.). JEL Classification: J20, J26.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56084
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/603
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tendintele_de_participare_a_lucratorilor_varstnici_pe_piata_muncii.pdf435.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.