Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/582
Title: Adaption of trading platforms to digital age
Authors: Iordachi, Victoria
Timuș, Angela
Keywords: Sistemul Multilateral de Tranzacţionare
platforma de tranzacţionare
contul Demo
broker
traider
marja iniţială
instrument financiar
Multilateral Trading Facility
trading platform
Demo account
trader
initial margin
financial instrument
Issue Date: 2017
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: IORDACHI, Victoria, TIMUŞ, Angela (2017). Adaption of trading platforms to digital age. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă = Economic growth in conditions of globalization: sustainable development models: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ed. a 12-a, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău: INCE, 2017, vol. 2, pp. 44-47. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Abstract: Scopul principal al acestui studiu este prezentarea celor mai importante principii care sunt luate în consideraţie de către traderi (în mod special, de către traderi începători) în procesul de alegere a platformei pentru tranzacţionare cu instrumente financiare. Una din condiţiile pentru adaptarea sistemelor multilaterale de tranzacţionare noii ere informaţionale este asigurarea unui proces sigur şi fiabil de tranzacţionare, cu reguli facile de acces pentru toţi investitori. În acelaşi timp, pentru a opera eficient, platformele de tranzacţionare trebuie să ţină pas cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale. A doua parte a studiului prezintă o analiză critică a Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (M.T.F.) implementat în cadrul Bursei de Valori a Moldovei (BVM). În urma analizei s-au constatat multiple probleme, cu care se confruntă BVM, ce ţin de lipsa capacităţilor practice în procesul de vânzare a valorilor mobiliare, dar şi absenţa operatorilor de piaţă cu abilităţi profesionale tehnice, precum şi alte obstacole care încetinesc digitizarea acestei instituţii. În final, sunt date nişte recomandări pentru îmbunătăţirea regulilor de tranzacţionare în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare a BVM.
The main purpose of the article is to present the most important operating principles, which are considered by traders (especially the novice ones) in the process of selecting the trading platform to trade stocks. One of the conditions for adapting multilateral trading systems to the new information age is ensuring online, safe and reliable trading with easy access rules for all investors. Also, to operate efficiently, it is crucial for trading platforms to keep pace with technological developments. The second part of the study presents a critical analysis of the Multilateral Trading System (MTF) of the Moldova Stock Exchange (MSE). The analysis finds that the Moldova Stock Exchange faces problems related to low development of stock exchange transactions’ technology, lack of practical skills in the sale of securities and lack of market operators with professional IT abilities, as well as other obstacles that cease this institution’s digital development. Finally, there are given some recommendations for the improvement of trading rules within the Multilateral Trading System of the Moldova Stock Exchange.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 47 (7 titl.). JEL Classification: G10, G20.
URI: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/56019
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/582
ISBN: 978-9975-3171-2-2
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adaption_of_trading_platforms_to_digital_age.pdf330.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.