Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/506
Title: Влияние демографического старения на рынок труда Молдовы
Authors: Savelieva, Galina
Zaharov, Svetlana
Keywords: piata muncii
imbatranire demografica
ocuparea fortei de munca
somaj
labour market
ageing population
employment
unemployment
populatie
imbatranirea populatiei
Issue Date: 2016
Publisher: INCE
Citation: САВЕЛЬЕВА, Галина, ЗАХАРОВ, Светлана. Влияние демографического старения на рынок труда Молдовы. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2016, nr. 1, pp. 72-78. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitatea cercetării problemelor privind impactul îmbătrânirii populației asupra pieţei muncii este condiţionată de schimbările structurale ce au loc pe piața forței de muncă și, ca urmare, căutarea de soluții posibile, legate de funcționarea unei piețe naționale a muncii competitive. Scopul: necesitatea unei mai bune înţelegeri a impactului îmbătrânirii demografice a populaţiei asupra pieţei muncii din Republica Moldova. Metode: în procesul de cercetare au fost utilizate abordarea sistemică, metodele comparativă, logică, grafică. Rezultatele: concluziile, obţinute în urma studiului cu privire la schimbările structurii de vârstă a forței de muncă, a nivelului educațional, şi altele pot fi folosite pentru a reduce efectele negative ale îmbătrânirii demografice a populaţiei pe piața forței de muncă la elaborarea politicilor socioeconomice de către autoritățile publice, precum și pentru monitorizarea evaluării nivelului de ocupare în Republica Moldova.
Actuality of the research problems of the impact of population ageing on labour market is caused by ongoing structural changes of labour force market and, as a result, search of possible solutions, related to the functioning of competitive national labour market. The purpose: the necessity of profound understanding of the impact of demographic ageing on labour market of the Republic of Moldova. Methods: a systematic approach, comparative, logic, graphical methods were used. Results: the conclusions from the study about of age structure changes of labour force, educational level and others can be used for reduce the negative effects of demographic ageing on labour market in the elaboration of socio-economic policies of public administration authorities, as well as for monitoring and evaluation the employment rate in the Republic of Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 78 (7 titl.). JEL Classification: J21, J64. CZU: 314.15:331.5(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/910-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vii-anr-1-2016.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/506
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.