Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/505
Title: Problemele sociale ale tineretului în Republica Moldova
Authors: Savelieva, Galina
Tomceac, Ana
Keywords: tineret
nivelul de trai
politicile sociale
ocuparea forţei de muncă
riscuri sociale
sărăcie
salarizarea
living standards
social policy
employment
social risks
poverty
wages
youth
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: SAVELIEVA, Galina, TOMCEAC, Ana (2016). Problemele sociale ale tineretului în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2016, nr. 1, pp. 64-71. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Actualitate: În acest articol autorii au încercat să examineze problemele sociale, în special al tinerilor, accentuând atenţia asupra riscurilor sociale. Scopul: cercetarea a fost orientată spre identificarea politicilor sociale şi barierelor existente în domeniu, precum şi propuneri de ameliorare a situaţiei în domeniu. Metode: analiza, monitorizarea, utilizarea rezultatelor cercetărilor anterioare în domeniu. Rezultate: au fost identificate problemele existente ce vizează situaţia tinerilor, elaborate concluzii și propuneri privind îmbunătăţirea salarizării şi protecţiei sociale a acestora. Articolul va fi util pentru autorităţile publice, studenţi şi cercetători care se ocupă cu ştiinţele economice, precum şi specialiştilor care elaborează politicile sociale.
Actuality: In this article the authors attempted to examine social issues and in particular the young people, emphasizing attention to social risks. Purpose: the research was oriented to identify social policies, existing impediments and proposals for improvements in this areal. Methods: analysis, monitoring, use of results of previous research in the field. Results: the study identified existing problems targeting the youth situation, elaborated conclusions and proposals for improving their remuneration and social protection. The article will be useful for public authorities, students and researchers who are engaged in economic science and specialists who are developing the social policies.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 71(8 titl.). JEL Classification: H55, J18, J19, P46. CZU: 304.4-053.6(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/910-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vii-anr-1-2016.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/505
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problemele_sociale_ale_tineretului_in_Republica_Moldova.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.