Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/495
Title: Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova
Authors: Panfil, Cristina
Bîrcă, Iulita
Keywords: sector bancar
falimentul băncii
credite
situaţie financiară
asistenţă financiară
Republica Moldova
banking sector
bank bankruptcy
loans
financial situation
financial assistance
Republic of Moldova
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: PANFIL, Cristina, BÎRCĂ, Iulita (2015). Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 2, pp. 76-79. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Acum, când stabilitatea financiară a Republicii Moldova este compromisă, iar factorul care a perturbat ritmurile anterioare de dezvoltare a economiei a fost anume sistemul bancar, este greu de ocolit analiza acestui subiect. În prezent, în Republica Moldova, 3 bănci sunt în proces de lichidare şi alte 3 sunt sub supraveghere specială. Pentru a planifica unele măsuri de ameliorare a situaţiei actuale, este nevoie, mai întâi, de a măsura impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova. Metodele de cercetare utilizate sunt: analiza şi sinteza, deducţia şi inducţia, compararea. Baza informaţională a studiului este formată din actele legislative ale Republicii Moldova, care reglementează activitatea sectorului bancar, datele statistice ale Biroului Naţional de Statistică şi Rapoartele de activitate ale BNM privind activitatea băncilor comerciale. Rezultatul cercetării este expunerea consecinţelor colapsului băncilor în Republica Moldova şi identificarea metodelor de ameliorare a situaţiei.
Nowadays, when financial stability of Republic of Moldova is discredited, and the main factor that disrupted the previous development pace of the economy is none other than banking system. Currently, in Republic of Moldova there are 3 banks in liquidation process and 3 banks under special supervision. In order to draft some improvement measures for this situation, firstly, it is necessary to measure the impact of banks collapse on the economy of Republic of Moldova. Research methods used in the paper are analysis and synthesis, deduction and induction, comparison. The informational basis of the study consists of legislative acts of the Republic of Moldova, which regulate the activity of the banking sector, statistical data from the National Bureau of Statistics and activity reports presented by National Bank on the activity of commercial banks. The result of the research is to expose the consequences of the collapse of banks in Moldova and identify ways to improve the situation.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 79(11 titl.). JEL Classification: G33; G21; G29; G39. CZU: [336.711+347.736:336.71]:338(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/705-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-vi-anr-2-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/495
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Impactul_falimentului_bancilor_asupra_economiei_RM.pdf251.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.