Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/483
Title: Abordări teoretico-metodice de evaluare a unor indicatori de dezvoltare a potenţialului uman
Authors: Savelieva, Galina
Keywords: demografie
dezvoltarea potenţialului uman
indicatori demografici
politici socioeconomice
demographic
development of human potential
demographic indicators
socio-economic policies
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: SAVELIEVA, Galina (2015). Abordări teoretico-metodice de evaluare a unor indicatori de dezvoltare a potenţialului uman. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2015, nr. 1, pp. 85-92. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Această lucrare reflectă mecanismul de stabilire a abordărilor metodologice pentru evaluarea impactului politicilor socioeconomice de dezvoltare a potenţialului uman bazat pe utilizarea analizei multifactoriale. Cu toate acestea, avand o semnificaţie importantă pentru a asigura securitatea dezvoltării populaţiei, ca o condiţie de dezvoltare stabilă socioeconomică a ţării, au fost determinate mărimile admisibile ale unor indicatori principali de securitate demografică, bazandu-se pe analiza regresională. Scopul principal al acestei lucrări constă în promovarea politicilor demosocioeconomice avansate pentru a asigura dezvoltarea potenţialului uman, luand în considerare previziunile în domeniu. Ţinând cont de rezultatele obţinute, au fost elaborate recomandări cu privire la posibilităţile de utilizare a acestora în practica autorităţilor publice, a căror funcţie este de a dezvolta şi de a promova politici eficiente in domeniu
This paper reflects on the development of methodological approaches mechanism for assessing the impact of socio-economic policies based on human potential use multifactor analysis. However, having important significance to ensure the safety population as a condition stable socio-economic development of the country was determined threshold level of some main indicators of demographic security based on regression analysis using. The main goal is to promote socio-economic policies advanced demo in order to ensure the development of human potential, considering the predictions in the field. The results obtained were developed recommendations on the possibilities of their use in the practice of public authorities whose function is to develop and promote effective policies in the field.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 92(11 titl.). JEL Classification: J1; J11; M5; O15. CZU: 314.15(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/540-analele-institutului-national-de-cercetari-economice-ediia-a-v-anr-1-2015.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/483
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.