Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/464
Title: Piaţa financiară – instituţie cheie pentru atragerea investiţiilor
Authors: Colesnicova, Tatiana
Morozniuc, Ion
Keywords: piaţă financiară
investiţii
piaţă primară
piaţă secundară
emisiuni suplimentare
piaţă bursieră
tranzacţie
primary market
secondary market
financial market
investment
additional shows
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: COLESNICOVA, Tatiana, MOROZNIUC, Ion. Piaţa financiară – instituţie cheie pentru atragerea investiţiilor. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 84-91. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Piaţa financiară nebancară încă nu corespunde cerinţelor actuale de dezvoltare a economiei statului şi nu a devenit o sursă importantă de atragere a investiţiilor în sectorul real al economiei. Pentru a schimba această situaţie, pentru a crea o piaţă financiară contemporană este necesar de a înlătura impedimentele şi de a valoriza oportunităţile existente, în special a celor care ţin de menţinerea stabilităţii economice şi de disponibilitatea organizaţiilor internaţionale şi ţărilor donatoare de a acorda asistenţă tehnică pentru dezvoltarea pieţei financiare nebancare.
The financial market still does not correspond the current requirements of the state economy development and does not become an important source of attracting investments into the real sector. For the change this situation, for the creating a modern financial market is necessary to remove obstacles and to build on existing opportunities, especially those which are related to maintaining economic stability and the availability of international organizations and donor countries to provide technical assistance to non-banking financial market development.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 90-91 (9 titl.). JEL Classification: G0, H6, H61, H68, H72. CZU: 336.76(478).
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/470-a-fost-editat-editia-a-iv-anr-2-2014-a-revistei-tincifice.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/464
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piata_financiara_institutie_cheie_pentru_atragerea_investitiilor.pdf312.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.