Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/422
Title: Finanţarea protecţiei sociale în Republica Moldova: probleme şi oportunităţi
Authors: Manole, Tatiana
Keywords: social security
social insurance
finance
Republic of Moldova
protecţie socială
asigurare socială
finanţe
Republica Moldova
Issue Date: 2013
Publisher: Complexul Editorial, IEFS
Citation: MANOLE, Tatiana (2013). Finanţarea protecţiei sociale în Republica Moldova: probleme şi oportunităţi. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. 2013, pp. 101-104. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: The public system of social insurance is part of the social protection system, having as the main objective the granting of cash benefits to insured persons who are unable to obtain wages due to certain risk situation(temporary or permanent incapacity for work, motherhood, old age, unemployment, etc.). In this article the authors formulates the problems faced by this system and proposes some solving solutions.
Sistemul public de asigurări sociale de stat este parte integrantă a sistemului de protecţie socială, având ca obiectiv principal acordarea unor prestaţii în bani persoanelor asigurate aflate în imposibilitatea obţinerii veniturilor salariale în urma anumitor situaţii de risc (incapacitate temporară sau permanentă de muncă, maternitate, bătrâneţe,şomaj etc.). În acest articol autorul formulează problemele cu care se confruntă acest sistem şi propune unele soluţii de rezolvare.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 104(7 titl.). JEL Classification: G0, G3, H55, I3.
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/473-analele-institutului-de-economie-finane-i-statistic.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/422
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finantarea_protectiei_sociale_in_Republica_Moldova_probleme_si_oportunitati.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.