Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/417
Title: Costul normat al producţiei de fructe în diferite categorii de gospodării
Authors: Bajura, Tudor
Mladinoi, Vasile
Pintea, Maria
Procudin, Mihai
Keywords: gospodarie taraneasca
gospodarie auxiliara
pomicultura
tip de proprietate
forme de gospodarire
cost normat
farmhouse
auxiliary household
pomiculture
property type
forms of household
Issue Date: 2013
Publisher: IEFS
Citation: BAJURA, Tudor, MLADINOI, Vasile, PÎNTEA, Maria, PROCUDIN, Mihai. Costul normat al producţiei de fructe în diferite categorii de gospodării. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistica. 2013, pp. 81-84. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: The analysis of Moldovan fruit growing evolution in recent years shows, that as the result of privatization of fruit surfaces (fixed assets) of fruit production and change in ownership structure, in the branch appeared various new forms of management. Initially in the private sector worked: agro firms, farmers associations and cooperatives, Ltds, etc. Actually, after some restructuring and changes, in the sector has been confirmed and activated following forms: agricultural enterprises, peasants (farmer’s) firms, auxiliary households of rural population, fruit-growing associations, which together account for 98.8% of total orchards in the country. Other plantations (1.2%) belong to the public ownership. The article gives analysis of new forms of management activity in fruit growing sector in recent years, reflects the structure and dynamic values of the cost of producing plums, as well as dynamic of cost of producing different another fruits, grown in the 2010-2012 years in different categories of households.
Analiza evoluţiei pomiculturii Republicii Moldova în ultimii ani arată, că în rezultatul privatizării suprafeţelor pomicole, ca mijloacelor fixe de producţie, şi modificării structurii proprietăţii, în ramură au apărut diverse forme noi de gospodărire. Iniţial în sectorul privat au activat: agrofirme, asociaţii şi cooperative a producătorilor agricoli, SRL-uri, societăţi pe acţiuni etc. Actualmente, după anumite restructurări şi modificări în acest sector, s-au confirmat şi activează următoarele forme: întreprinderi agricole, gospodării ţărăneşti (de fermieri), gospodării auxiliare ale populaţiei şi întovărăşiri pomicole, cărora le revine 98,8% din suprafaţa totală de livezi pe ţară. Celelalte plantaţii(1,2%) aparţin sectorului cu proprietate publică. În articol se dă analiza activităţii formelor noi de gospodărire în pomicultură din ultimii ani, structura costului normat de producera prunelor şi valorile în dinamică a acestuia, precum şi dinamica costului normat al producerii fructelor de diferite specii, cultivate în perioada anilor 2010-2012 în diferite categorii de gospodării.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 84 (5 titl). JEL Classification: G1, L23, L52,O13, R2.
URI: https://ince.md/ro/complexul-editorial/publicacii-periodice/reviste-tiinifice/anale-ince/473-analele-institutului-de-economie-finane-i-statistic.html
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/417
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Costul_normat_al_productiei_de_fructe_in_diferite_categorii_de_gospodarii.pdf3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.