Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/371
Title: Fenomenul reexporturilor în Republica Moldova
Authors: Stratan, Alexandru
Fala, Alexandru
Clipa, Victoria
Keywords: export
reexport
comert exterior
export de produse autohtone
reexportul produselor dupa prelucrare
regim vamal
Republica Moldova
Issue Date: 2012
Publisher: IEFS
Citation: STRATAN, Alexandru, FALA, Alexandru, CLIPA, Victoria. Fenomenul reexporturilor în Republica Moldova. In: Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. 2012, pp. 6-17. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Performanţele exporturilor din anul 2011 au fost plăcut surprinzătoare. Acestea nu numai că au înregistrat un avânt puternic, dar şi au fost susţinute de o modificare aparent calitativă în structura exporturilor, producându-se o creştere a exporturilor de produse manufacturate. Totodată, tabloul unei performanţe înalte a exporturilor a fost afectat de presupunerea creşterii dinamicii a reexporturilor confirmat ulterior de datele statistice oficiale. Deşi, datele statistice indică că dezvoltarea acestora işi are rădăcinile încă din prima jumatate a deceniului trecut, acestea rămân a fi un concept relativ puţin cunoscut în ţara, creând deseori o imagine confuză privind conţinutul, dimensiunile sale şi efectele sale asupra altor indicatori economici. În acest context, prezentul articol işi propune clarificarea conceptului de reexport şi o încercare de a estima nivelul acestora în Republica Moldova.
The exports’ performance was impressive in 2011. Beside their unexpected high growth rates, their structure has registered an apparent qualitative change – a continuous slight shift towards manufactured products being produced. However the assumption that exports increase was sustain by the re-export of goods has reduced the beauty of the created image. Afterwards, the assumption was confirmed by the official statistical data. Although it seems available data shows that re-exports development in Republic of Moldova began in the first half of the previous decade, it remains a relatively poorly understand concept in the country that creates frequently confusion regarding their meaning, dimensions and effects on other macroeconomic indicators. In this respect, the present paper aims to clarify the concept of re-export and makes an attempt to estimate their level in the Republic of Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 13 (16 titl.). Anexe: pp. 14-17.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/371
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stratan_A.Fala_A.Clipa_ V.Fenomenul_ reexporturilor_in_RM.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.