Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/327
Title: Finanţele publice şi rolul acestora în dezvoltarea localităţilor rurale din Republica Moldova
Other Titles: Public finances and their role in the development of rural settlements in the Republic of Moldova
Authors: Tofan, Tatiana
Keywords: finanţele publice locale
resurse financiare
localităţi rurale
Republica Moldova
local public finances
rural localities
financial resources
Republic of Moldova
Issue Date: 2012
Publisher: Complexul Editorial, IEFS
Citation: TOFAN, Tatiana. Finanţele publice şi rolul acestora în dezvoltarea localităţilor rurale din Republica Moldova = Public finances and their role in the development of rural settlements in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2012, nr. 1, pp. 72-74. ISSN 1857-4130.
Abstract: Finanţele publice locale sunt o parte a finanţelor publice, cu finanţele publice ale administraţiei centrale de stat, care exprimă relaţiile economice, care mobilizează şi utilizează resursele financiare în unităţile administrativ-teritoriale pentru a îndeplini cerinţele de educatţe colectivă, cultură, servicii sociale, publice şi dezvoltare.
The local government finance is a part of public finances with the public finances of central state administration, which expresses economic relations which mobilize and use financial resources in the territorial administrative units to meet the requirements of collective education, culture, social, public services and development.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 74 (4 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. Recenzent: Galina SAVELIEVA, dr., IEFS.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/327
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.