Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/304
Title: Restructurarea calendarului nașterilor și declinul fertilitații
Other Titles: Restructuring of the calendar of births and fertility decline
Authors: Gagauz, Olga
Grigoraş, Ecaterina
Keywords: naştere
fertilitate
amânarea nașterilor
recuperarea nașterilor
ratele specifice de fertilitate pe cohorte
fertility
cohort childbearing age patterns
Issue Date: 2017
Publisher: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Citation: GAGAUZ, Olga, GRIGORAȘ, Ecaterina (2017). Restructurarea calendarului nașterilor și declinul fertilității = Restructuring of the calendar of births and fertility decline. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), pp. 104-114. ISSN 1857-2294.
Abstract: Etapa actuală de evoluție a fertilitații în Republica Moldova se caracterizează prin transformarea modelului tradițional al calendarului nașterilor: trecerea de la modelul precoce de fertilitate la cel tardiv. În acest articol se analizează corelația dintre procesele de amânare și recuperare a nașterilor conform modelului propus de T. Frejka cu privire la etapele de tranziție a fertilității. Faza întâi, ce s-a manifestat prin declinul rapid al fertilității în rândul femeilor tinere (15-28 de ani), s-a incheiat în anul 2002 cu valoare minimă a ratei totale de fertilitate -1,44 copii per femeie de vârstă fertilă (low fertility). În prezent, Republica Moldova este în faza a doua a tranziției fertilității, ratele specifice de fertilitate cumulativă în vârstele de 29-49 de ani sunt în creștere, ceea ce semnaleaza procesul de recuperare a nașterilor amanate. Ultimele tendințe demonstrează că ratele specifice de fertilitate la vârstele de 15-28 de ani rămân la un nivel mai înalt decât la vârstele de 29-49 de ani, astfel, tranziția fertilității de la modelul precoce la cel tardiv decurge cu ritmuri lente. Estimarea fertilității amânate și recuperate demonstrează că recuperarea este mai scazută decât amanarea, respectiv, fertilitatea descendentă a cohortelor mai tinere (cu anul nașterii 1975 și 1980) în comparație cu cohort de referință (1960) va fi mai scăzută.
Current stage of the evolution of fertility in Moldova is characterized by transforming of the traditional model of birth timing: transition from early model of fertility to the late model. The correlation between postponement and recovery processes of births according to the model proposed by T. Frejka on the stages of fertility transition are examine in this article. The first phase, manifested by the rapid decline of fertility among young women (15-28 years) was concluded in 2002 with minimum value of total fertility rate – 1,44 children per woman in Childbearing age (low fertility). Currently, Moldova is on the second phase of Fertility transition, cumulative age specific fertility rates of the women 29-49 old aged are rising, showing the recovery process of the births postponed. The latest trends show that age-specific fertility rates in the ages of 15-28 years Remain at a higher level than a tages 29-49 years, thus fertility transition from Early to the late model flows with slow pace. Postponement and recovered fertility estimate demonstrates that recovery is lower than postponement, respectively fertility of younger cohorts (birth year 1975 and 1980) compared to the reference Cohort (1960) will be lower.
Description: Abstract în lb. engl. Bibliogr.: p. 113- 114(19 titl.)
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/304
ISSN: 1857-2294
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Restructurarea calendarului naşterilor şi declinul fertilităţii.pdf839.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.