Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/267
Title: Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public
Authors: Manole, Tatiana
Stratan, Alexandru
Keywords: finanţe publice
managementul finanţelor publice
buget public
descentralizare
public finances
public finance management
public budget
decentralization
Issue Date: 2016
Publisher: Tipografia AŞM
Citation: MANOLE, Tatiana, STRATAN, Alexandru (2016). Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public. In: AKADEMOS. 2016, nr. 2(41), pp. 109-116. ISSN 1857-0461.
Abstract: This article presents the content of public finance management and its key element is decentralization, which is also considered as the path to Moldova’s modernization. The aim of the decentralization is to provide qualitative public services. Decentralization is defined as a process of transfer of administrative and financial powers from the central government to the local government or private sector. It is also analyzed the implementation process of performance management of public finances in the Republic of Moldova. It is researched and identified the role of the intergovernmental state budget through the budget equalization transfers mechanism. In the Republic of Moldova the implementation of the budget based on program and performance contribute to the development and strengthening of public financial management.
În acest articol este definit conţinutul managementului finanţelor publice, al cărui element cheie este descentralizarea, aceasta din urmă fiind și calea spre modernizarea Republicii Moldova. Descentralizarea este definită ca un proces de transfer de competenţă administrativă și financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale sau către sectorul privat. Scopul ei esenţial este oferirea de servicii publice de calitate. Totodată, este analizată implementarea în Republica Moldova a managementului performant al finanţelor publice. Este cercetat procesul relaţiilor interbugetare și identificat rolul bugetului de stat în echilibrarea bugetară prin mecanismul transferurilor. Punerea în practică a bugetului pe program și performanţă contribuie la dezvoltarea și consolidarea managementului finanţelor publice.
Description: Abstract în lb. engl., rom. Bibliogr.: p. 116(11 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/267
ISSN: 1857-0461
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.