Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/253
Title: Views regarding the implementation of the new system of budgeting elaboration of administrativ-territorial units.
Authors: Manole, Tatiana
Keywords: local budget
financial autonomy
income
transfer
costs
local public authorities
budget of the administrative-territorial units
buget local
bugetul unităţilor administrativ-teritoriale
autonomie financiară
venituri
transfer
cheltuieli
autorităţi publice locale
местный бюджет
административно-территориальный бюджет
финансовая автономия
доход
перевод
расходы
местные органы власти
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MANOLE, Tatiana.Views regarding the implementation of the new system of budgeting elaboration of administrativ-territorial units. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 2, pp. 11-18. ISSN 1857-413.
Abstract: In this article there are presented the views of the author, who has studied the implementation of the new system of budgeting administrative-territorial units in Riscani and Ocnita districts which have undergone piloting for 2014 year. In the result of the analysis performed by a set of quantitative and qualitative indicators, using the process of comparison of the new and the old system, the author summarizes some opinions, which list the advantages and disadvantages of the new one. Overall, the author concludes that the new local budgeting system leads to strengthening of financial autonomy and raises the responsibility of local authorities for capitalization of the new sources of incomes to the local budget.
În acest articol sunt expuse opiniile autorului, care a studiat procesul de implementare a noului sistem de elaborare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în raioanele Rişcani şi Ocniţa, supuse pilotării pentru anul 2014. În rezultatul analizei efectuate cu ajutorul unui set de indicatori cantitativi şi calitativi, utilizând procedeul de comparaţie a sistemului nou cu cel vechi, autorul sintetizează anumite opinii, în care se regasesc avantajele şi dezavantajele noului sistem. În general, autorul conclude că noul sistem de elaborare a bugetelor locale conduce la consolidarea autonomiei financiare şi ridică responsabilitatea autorităţilor publice locale pentru valorificarea noilor surse de venituri în bugetul local.
В этой статье автор высказывает взгляды, касающиеся процесса создания бюджетов административно-территориальных единиц по новой системе, которая экспериментируется в районах Рышканы и Окница в 2014 году. Автор осуществляет анализ на основе ряда количественных и качественных показателей, используя метод сравнения новой системы создания бюджетов административно-территориальных единиц /БАТЕ/ со старой системой. В итоге, автор приходит к выводу, что новая система образования БАТЕ способствует консолидации финансовой автономии и повышению ответственности органов местной власти в увеличении доходов в местный бюджет.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 18 (4 titl.). JEL Classification: D31; D33; F24; H27; H76.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/253
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.