Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/252
Title: The role of banking sector for state’s financial stability.
Authors: Timofei, Olga
Keywords: financial market
financial security
banking sector
banking sector security
banking system stability
piaţa financiară
securitate financiară
sector bancar
securitatea sectorului bancar
stabilitatea sistemului bancar
финансовый рынок
финансовая безопасность
банковский сектор
безопасность банковского сектора
стабильность банковской системы
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: TIMOFEI, Olga. The role of banking sector for state’s financial stability. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 1, pp. 127-133. ISSN 1857-4130.
Abstract: In terms of global economic disparities caused by financial market instability, the problem of financial security of every state becomes of primary actuality. As being the key intermediary between real and financial sector, banking sector plays an incontestable role in preserving external financial shocks and ensuring the financial security of the state in order to protect the entire economy the consequences. In order to elucidate the domestic banking system efficiency in the distribution of funds in the economy and ensuring stability of the state is analyzed and characterized the evolution of the main banking indicators. As results are determined the main threats regarding the security of the banking sector and measures to reduce their impact are given conclusions and recommendations for minimizing the influence of risk factors.
În condiţiile unor dezechilibre economice globale provocate de instabilitatea pe piaţa financiară problema asigurării securităţii financiare a fiecărui stat în parte capătă o actualitate primordială. Sectorului bancar, în calitate de intermediar primar între sectorul real şi cel financiar îi revine un rol indubitabil în procesul de menţinere a şocurilor financiare externe şi de asigurare a securităţii financiare a statului în vederea protejării întregii economii de consecinţele acestora. În scopul elucidării eficienţei sistemului bancar autohton în redistribuirea fondurilor în economie şi asigurarea stabilităţii financiare a statului este analizată şi caracterizată evoluţia principalilor indicatori bancari. Drept rezultat, sunt determinate principalele ameninţări în adresa securităţii sectorului bancar şi măsuri de reducere a impactului lor, formulate concluzii şi recomandări pentru minimizarea riscurilor de influenţă a factorilor adverşi.
В условиях нынешних глобальных экономических дисбалансов, вызванных нестабильностью финансового рынка, проблема обеспечения финансовой безопасности каждой страны в отдельности очень актуальна. Банковский сектор в качестве основного посредника между реальным и финансовым сектором играет, несомненно, первичную роль в защите экономики от внешних и внутренних финансовых потрясений и обеспечении финансовой безопасности государства. Для того чтоб определить эффективность отечественной банковской системы в перераспределении средств в экономике и обеспечении финансовой стабильности государства проведен анализ и характеристика основных банковских показателей. В результате чего были определены основные угрозы безопасности банковского сектора и предложены меры по снижению
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 133 (6 titl.). JEL Classification: G20; G21; G29.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/252
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIMOFEI, Olga. The role of banking sector for state’s financial stability..pdf366.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.