Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/248
Title: Conceptual foundations for improving fair redistributionas a prerequisite for financial stability of the state
Authors: Iliadi, Gheorghe
Keywords: inegalitatea veniturilor
sărăcie
venituri echitabile
redistribuirea veniturilor echitabile
stabilitate financiara
income inequality
poverty
fair income
redistribution of fair revenues
financial stability
state support
неравенство в доходах
бедность
перераспределение справедливого дохода
финансовая стабильность
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ILIADI, Gheorghe. Conceptual foundations for improving fair redistributionas a prerequisite for financial stability of the state. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 1, pp. 36-39. ISSN 1857-4130.
Abstract: The article presents a vision concerning relations of equitable redistribution; highlights the main prerequisites for the formation of income inequality and poverty occurrence; indicate the change of approach in supporting the development of measures on the state fair redistribution of income, relying on analysis of the impact of inflation, wage tax policies and price formation. Also in the paper are presented the assessments and recommendations for government concerning poverty in the country and financial stability in the national economy. The conditions and methodical means are simultaneously considered as objective and subjective prerequisites for the use of techniques, methods and scientific approaches in assessing income inequality and generative poverty, so it is recommended to implement them as a subject of profound scientific investigations.
Articolul prezintă o viziune în domeniul relaţiilor de redistribuire echitabilă; evidenţiază principalele premise ale formării inegalităţii veniturilor şi a apariţiei sărăciei; indică asupra schimbărilor de abordare în susţinerea de stat a elaborării măsurilor privind redistribuirea veniturilor echitabile, bazându-se pe analiza impactului inflaţiei politicilor impozitare de salarizare şi formarea preţurilor; prezintă evaluări şi recomandări de a realiza activitatea guvernului în lupta reala cu sărăcia în ţară şi stabilitatea financiară în economia naţională. Condiţiile examinate şi mijloacele metodice sunt concomitent premise obiective şi subiective de utilizare a tehnicilor, procedeelor şi abordărilor ştiinţifice în evaluarea inegalităţii veniturilor şi a sărăciei generative, astfel se recomanda a le implementa în calitate de subiect a investigaţiilor ştiinţifice profunde.
Статья представляет собой видение справедливого решения перераспределительных отношений; освещает основные предпосылки формирования неравенства в доходах и масштабов нищеты; указывает на изменение подходов в разработке государственной поддержки мер по справедливому перераспределению доходов на основе анализа влияния инфляции, заработной платы, налоговой политики и ценообразования; представляет оценки и рекомендации, ориентирующие правительство в реальной борьбе с бедностью в стране и достижении финансовой стабильности в национальной экономике. Рассматриваются объективные и субъективные предпосылки для использования различных методов и научных подходов в оценке неравенства доходов и мер по финансовой стабилизации государства.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 39 (7 titl.). JEL Classification: G00; G01; I32; I24.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/248
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.