Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/242
Title: Cu privire la unele mecanisme economice de susţinere a agriculturii : aspecte pro şi contra
Authors: Stratan, Alexandru
Keywords: agricultură
politică agricolă
preţuri
bariere netarifare
credit subvenţionat
dumping
non-tariff barriers
subsidized credit
dumping
agricultural policies
subsidies
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: STRATAN, Alexandru. Cu privire la unele mecanisme economice de susţinere a agriculturii : aspecte pro şi contra. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2014, nr. 2, pp. 6-10. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Politicile agricole trebuie să ofere posibilități de a rezolva unele probleme agricole (evaluarea impactului de monopol, active de producție utilizate; alocări pentru tehnologii agricole; politici comerciale, monetare și de mediu; exporturi și importuri etc.). În acest scop, în prezentul articol, autorul se concentrează asupra mecanismelor economice, cum ar fi: suportul prețurilor, prețul garantat, cumpărarea intervenţională, subvenționarea preţurilor, subvenționarea factorilor de producție, creditarea preferențială, programe etc., care ar putea ajuta funcționarea eficientă a agriculturii. Politica agricolă liberală (în țările sărace) trebuie să fie combinată cu cea intervenţionistă.
Agricultural policies have to offer possibilities to solve some agricultural issues (evaluating the impact of monopoly, used productive asset; allocations for agricultural technologies; commercial, price and environmental policies; exports and imports etc.). To this end, in the article below, the author focuses on the economic mechanisms, such as price support, guaranteed price, interventional purchasing, price subsidizing, subsidizing of productive factors, preferential crediting, set-aside program etc., that could help the efficient functioning of agriculture. The liberal agricultural policy (in poor countries) has to be combined with the interventional one.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 10 (10 titl.). JEL classification: Q1, Q14, Q18.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/242
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.