Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/230
Title: Analiza competitivităţii economice a Republicii Moldova din perspectiva componenţei: ştiinţă, tehnologie şi inovaţii
Other Titles: Economic competitiveness analysis of the Republic of Moldova in terms of: science, technology and innovation
Authors: Bîrcă, Iulita
Negru, Ecaterina
Gribincea, Alexandru
Keywords: competitivitate economică
inovaţii
ştiinţă
schimb internaţional
piaţă internaţională
economic competitiveness
technology
innovations
international trade
international market
tehnologie
Republica Moldova
economie naţională
Issue Date: 2014
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: BÎRCĂ, Iulita, NEGRU, Ecaterina, GRIBINCEA, Alexandru. Analiza competitivităţii economice a Republicii Moldova din perspectiva componenţei: ştiinţă, tehnologie şi inovaţii = Economic competitiveness analysis of the Republic of Moldova in terms of : science, technology and innovation. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 2, pp. 60-65. ISSN 1857-4130.
Abstract: O condiţie importantă pentru realizarea unei creşteri economice durabile şi pentru îmbunătăţirea standardelor de viaţa ale populaţiei Republicii Moldova consta în implicarea mai activă a economiei naţionale în schimbul internaţional de bunuri, servicii, cunoştinţe, tehnologii etc., precum şi consolidarea poziţiilor sale pe piaţa internaţionala. Astfel, asigurarea şi menţinerea competitivităţii a devenit o problemă fundamentală a politicilor economice în condiţiile globalizării. În lumea contemporană, competitivitatea economiei naţionale este determinată de o largă varietate de caracteristici şi factori determinanţi. În prezentul articol, atenţia autorilor va fi axata pe componenta ştiinţă, tehnologie şi inovaţii, ca fiind unul dintre instrumentele cheie în viitorul modern al oricărui stat contemporan.
An important condition for achieving a sustainable economic growth and for improving living standards of the population of the Republic of Moldova is the active involvement of the national economy in the international exchange of goods, services, knowledge, technology, etc., and also strengthening its positions on the international market. Therefore, to achieve and maintain competitiveness has become a fundamental economic policies issue in the context of globalization. In the contemporary world, national economic competitiveness is determined by a wide variety of features and important factors. In this article, the authors will focus their attention on the part of science, technology and innovation as being one of the key tools in the modern future of any modern state.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 65 (15 titl.). Text paral.: lb. rom., engl. JEL Classification: D8, D41, F59, O3, O31.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/230
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.