Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1867
Title: Depopularea Republicii Moldova în profil teritorial: consecințe socioeconomice și politici de dezvoltare regională
Authors: Gagauz, Olga
Chivaciuc, Ana
Keywords: depopulare
consecinte socioeconomice
politici de dezvoltare regionala
profil teritorial
Republica Moldova
demografie
Issue Date: 2023
Publisher: INCE
Citation: GAGAUZ, Olga, CHIVACIUC, Anna. Depopularea Republicii Moldova în profil teritorial: consecințe socioeconomice și politici de dezvoltare regională. In: Policy Brief. Institutul Național de Cercetări Economice, Centrul Cercetări Demograice. 2023, nr. 2. 8 p. https://doi.org/10.36004/nier.ccd.pb.2.2023.11.07
Abstract: Populația Republicii Moldova este ı̂n continuă scădere, fenomenul depopulării având implicații multiple asupra domeniilor economic, social, politic și cultural. Proiecțiile demograice realizate de Centrul de Cercetări Demograice pe parcursul ultimelor decenii demonstrează că dinamica reală a populației urmărește scenariul scăzut, fără semne oarecare de ım̂bunătățire a situației. In acest context, monitorizarea continuă a situației prezintă un obiectiv important pentru a aduce ın̂ atenția societății și Guvernului starea și perspectivele populației țării și de a contribui la procesul decizional. Parametrii ce caracterizează populația urmează a i o parte componentă a tuturor deciziilor politice. In prezenta lucrare sunt prezentate cele mai recente date și indicatori privind situația demograică ın̂ unități administrativ-teritoriale, având drept scop de a evidenția aspectele speciice ale populației la nivel local și de a oferi o imagine detaliată a situației demograice ın̂ diferite regiuni.
Description: Text: lb. rom. Referinţe bibliografice : p. 7 (3 titl.).
URI: https://doi.org/10.36004/nier.ccd.pb.2.2023.11.07
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1867
Appears in Collections:Policy paper

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Depopularea_Republicii_Moldova_in_profil_teritorial.pdf6.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.