Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1707
Title: Academicianul Boris Gaina – excelență științifică și spirit inovator
Authors: Bordian, Elena
Lupu, Elena
Coslet, Ecaterina
Keywords: bibliometric analysis
bibliometric profile
scientific research
oenology
scientific publications
patents for invention
bibliometric tools
analiza bibliometrica
profil bibliometric
cercetare stiintifica
oenologie
publicatii stiintifice
brevete de inventii
instrumente bibliometrice
Gaina Boris
academician
Issue Date: 2022
Publisher: AGEPI
Citation: BORDIAN, Elena, LUPU, Elena, COŞLEŢ, Ecaterina. Academicianul Boris Gaina – excelență științifică și spirit inovator. In: Intellectus. 2022, nr. 2, pp. 29-41. ISSN 1810-7079. DOI: https://doi.org/10.56329/1810-7087.22.2.03
Abstract: The article represents a bibliometric profile of the academician, professor and inventor Boris Gaina, who over the years has distinguished himself through various fundamental and applied scientific projects, achieving outstanding performance in research and innovation, especially in the field of viticulture of the Republic of Moldova. The bibliometric analysis of scientific publications highlighted the scientific productivity of the author with a particular impact - both for the development of oenological science and for the transfer of new technologies and innovations in the business environment. Scientific publications in the fields of oenology, uvology and food biotechnology are reflected in various bibliographic resources and open access databases, and the bibliometric tools were an effective support in reflecting the author’s contribution and the dynamics of scientific research in these fields.
Articolul reprezintă un profil bibliometric al academicianului, profesorului și inventorului Boris Gaina, care de-a lungul anilor s-a remarcat prin diverse proiecte științifice fundamentale și aplicative, obținând performanțe deosebite în cercetare și inovare, în special în domeniul vitivinicol din Republica Moldova. Analiza bibliometrică a volumului de publicații științifice a scos în evidență productivitatea științifică a autorului cu un impact deosebit atât pentru dezvoltarea științei oenologice, cât și pentru transferul de noi tehnologii și inovații în mediul de afaceri. Publicațiile științifice în domeniile oenologie, uvologie şi biotehnologie alimentară sunt reflectate în diverse resurse bibliografice și baze de date cu acces deschis, iar instrumentele bibliometrice au fost un suport eficient în reflectarea contribuției autorului și a dinamicii cercetărilor științifice în aceste domenii.
Description: Referințe bibliografice: pp. 40-41 (17 itl.). CZU: 634.8: 001.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1707
ISSN: 1810-7079
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Academicianul_Boris_Gaina.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.